Calendar_de_contractare

Registru_Decizii_evaluare_emise_2020

Registru_Decizii_evaluare_emise_2021

Regulamente comisii mixte:

 

 

 

 

1. Asistență medicală primară

OPIS-acte_necesare_contractare_2021

Anexa_45-Declaratie_de_program

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

Cerere_incheiere_contract_2021

Declaraţie_furnizor

Fisa_cabinet_medical

Anexa_5_Cerere_conventie_concedii_medicale

 

     Centre de permanență

OPIS-acte_necesare_contractare_2021

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

Cerere_incheiere_contract_2021

 

2. Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice

OPIS-acte_necesare_contractare_2021

Anexa_5_Cerere_conventie_concedii_medicale

Anexa_45-Declaratie_de_program

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

Cerere_incheiere_contract_2021

Declaraţie_furnizor

Formular_date_medic

 

3. Asistență medicală pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare (pentru unitățile sanitare ambulatorii de medicină fizică și de reabilitare)

OPIS-acte_necesare_contractare_2021

Cerere_incheiere_contract_2021

Anexa_11_A_Declaratie.doc

Declaratie_personal_angajat

Tabele_FZ_-_RECA_-_2021

Declaraţie_furnizor

CHESTIONAR_AUTOEVALUARE

Anexa_45-Declaratie_de_program

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

Anexa_5_Cerere_conventie_concedii_medicale

 

4. Asistență medicală dentară

OPIS-acte_necesare_contractare_2021

Anexa_45-Declaratie_de_program

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

Cerere_incheiere_contract_2021

Declaraţie_reprezentant_legal_Anexa_2

Anexa_5_Cerere_conventie_concedii_medicale

 

5. Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice

          Laborator

OPIS-acte_necesare_contractare_2021

Cerere_incheiere_contract

Dosar_Furnizor_Laborator

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

       

         Radiologie dentară

OPIS_aditionale_radiologie_dentara

Cerere_incheiere_act_adițional

Dosar_Furnizor_Rad_Dentara

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

 

          Imagistică medicală

OPIS-acte_necesare_contractare_radiologie_imagistica

Cerere_incheiere_contract

Dosar_Furnizor_Radiologie

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

Anexa_18B

 

          Laborator de anatomie patologică

OPIS-acte_necesare_contractare_2021

Dosar_Furnizor_anatomie

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

Cerere_incheiere_contract

 

         Ecografie Clinice si MF

OPIS-aditionale_MF_SP

Cerere_incheiere_act_aditional_MF

Cerere_incheiere_act_aditional_clinice

Dosar_Furnizor_MF_Clinice

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

 

6. Asistență medicală spitalicească

OPIS-acte_necesare_contractare_2021

Declaraţie_furnizor

Declaratie_medic

Cerere_tip_spitale

Cerere_tip_concedii_medicale

Anexa_medici_conventie_concedii

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

Anexa_45-Declaratie_de_program

2021_-_ANEXE_spit_de zi

2021_-_ANEXE_1-4_spit_continua_06.07.2021

 

7. Consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat

OPIS-acte_necesare_contractare_2021

Cerere_incheiere_contract_2021

Tabele_FZ_-_AMB_-_2021

Declaratie_program_pentru_personal_angajat

Declaraţie_furnizor

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

 

8.1. Îngrijiri medicale la domiciliu 

OPIS-acte_necesare_contractare_2021

Declaraţie_furnizor

Dosar_Furnizor_Ingrijiri

Anexa_31_F

Anexa_44-Declaratie_de_program

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

Cerere_incheiere_contract_2021

Declaratie_program_medic

 

8.2. Îngrijiri paleative la domiciliu

OPIS-acte_necesare_contractare_2021

Declaraţie_furnizor

Dosar_Furnizor_Ingrijiri

Anexa_31_G

Anexa_44-Declaratie_de_program

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

Cerere_incheiere_contract_2021

Declaratie_program_medic

 

9. Asistență medicală de reabilitare medicală și recuperare, medicină fizică și balneologie în sanatorii și preventorii

OPIS-acte_necesare_contractare_2021

Cerere_incheiere_contract_2021

Declaraţie_furnizor

Anexa_medici_conventie_concedii

Anexa_medici_contract_sanatoriu

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

Anexa_45-Declaratie_de_program

2021_sanatorii

 

10. Medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

OPIS-acte_necesare_contractare_2021

Cerere_incheiere_contract_2021_CVR

Cerere_incheiere_contract_2021_CV

Cerere_incheiere_contract_2021_UPC

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

Anexa_5_-_Declaratie_farmacist

Anexa_4_-_Program_lucru_farmacie

Anexa_3_-_Date_farmacie

Anexa_2_-_Persoana_desemnata_pentru_raportare_electronica

Anexa_1_-_Declaraţie_furnizor

 

11. Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu

OPIS-acte_necesare_incheiere_contractului_2021

Cerere_incheiere_contract_2021

Declaraţie_furnizor

Anexa_45-Declaratie_de_program

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

Anexa_39_E

 

12. Convenții BT-RP Anexa 41, 42

OPIS_incheiere_conventie_BT_si_RP

Cerere_tip_conventie_anexa_42

Cerere_tip_conventie_anexa_41

Anexa_medici_conventie_BT_si_RP

 

 

Furnizori_respinsi_iulie_2021.doc

 

Contestatii_contractare_2021.doc

 

2021_admisi_Asistență_medicală_ambulatorie_-_medicină_fizică_și_reabilitare.docx

2021_admisi_Asistență_medicală_ambulatorie_de_specialitate_clinice.docx

2021_admisi_Asistență_medicală_ambulatorie_pentru_specialitățile_paraclinice.docx

2021_admisi_Asistență_medicală_de_recuperare_in_sanatorii_și_preventorii.docx

2021_admisi_Asistență_medicală_primară.docx

2021_admisi_Asistență_medicală_spitalicească.docx

2021_admisi_Asistență_medicală_spitalicească_-_26.07.2021.docx

2021_admisi_Asistență_medicală_stomatologică.docx

2021_admisi_Centre_de_permanenta

2021_admisi_Consultații_de_urgență_la_domiciliu_și_transport_sanitar_neasistata.docx

2021_admisi_Dispozitive_medicale.docx

2021_admisi_Ingrijiri_la_domiciliu.docx

2021_admisi_Medicamente_cu_și_fără_contribuție_personală.docx