Anunt_calendar_contractare_PNS_2022

18.04.2022_Modificare_calendar_contractare_PNS_2022

 

1. Unități sanitare cu paturi                              

2. Dializă                                                               

3. Subprogram Radioterapie                            

4. Farmacii

5. Hemoglobina Glicozilata

 6. PET-CT

 

 

Furnizori_Unitati_Sanitare_admisi_PNS_contractare_apr.2022

 

Furnizori_PNS_admisi_DIALIZA_contractare_apr.2022

 

Furnizori_PNS_admisi_RADIOTERAPIE_contractare_apr.2022

 

Furnizori_PNS_admisi_FARMACII_PNS_contractare_apr.2022

 

Furnizori_PNS_admisi_PARACLINIC-HEMOGLOBINA_GLICOZILATA_contractare_apr.2022

 

 

Furnizori_respinsi_pns_2022_HEMOGLOBINA_GLICOZILATA

 

 

1. Unități sanitare cu paturi

OPIS_PNS_unitati_sanitare_cu_paturi_2022

PNS_unitati_sanitare_cu_paturi_cerere_Anexa_1

PNS_unitati_sanitare_cu_paturi_tabel_medici_Anexa_2

PNS_unitati_sanitare_cu_paturi_indicatori_Anexele_3.1-3.4

PNS_unitati_sanitare_cu_paturi_date_contact_Anexa_4

ANEXA_nr._16_la_Ordinul_nr._180_2022

 

2. Dializă

OPIS_PNS_Dializa_2022

PNS_Dializa_-_Anexa_1

PNS_Dializa_-_Anexa_2

PNS_Dializa_-_Anexa_3

PNS_Dializa_-_Anexa_4

PNS_Dializa_-_Anexa_5

PNS_Dializa_-_Anexa_6

PNS_Dializa_-_Anexa_7

PNS_Dializa_-_Anexa_8

ANEXA_nr._16_la_Ordinul_nr._180_2022

 

3. Subprogram Radioterapie

OPIS_PNS_subprogram_RADIOTERAPIE_2022

Anexa_1_(cerere)_-_2022_PNS_Radioterapie

Anexa_2_(date_de_contact)_-_2022_PNS_Radioterapie

Anexa_3.1_3.2_3.3_3.4_(program_de_activitate)_-_2022_PNS_Radioterapie

Anexa_4_(indicatori)_-_2022_PNS_Radioterapie

Anexa_5.1_5.2_5.3_5.4_-_2022_PNS_Radioterapie

ANEXA_nr._16_la_Ordinul_nr._180_2022

 

4. Farmacii

OPIS_PNS_Farmacii_2022

Anexa_1.1_Cerere_PNS_farmacii

Anexa_1.2_Cerere_CV_farmacii

Anexa_2_-_Persoana_desemnata_pentru_raportare_electronica

Anexa_3_-_Date_farmacie

Anexa_4_-_Program_lucru_farmacie

Anexa_5_-_Declaratie_farmacist

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

 

5. Hemoglobina glicozilata

PNS_HG_2022_OPIS

PNS_HG_2022_declaratie_imputernicire

PNS_HG_2022_declaratie_gestiune_cant-valorica_lab_analize

PNS_HG_2022_ANEXA_45_declaratie_program_furnizor

PNS_HG_2022_ANEXA_18_A-declaratie_alte_CASE

PNS_HG_2022_Anexa_1_Cerere_incheiere_contract

PNS_HG_2022_- declaratie_evaluare

PNS_HG_2022-_declaratie_incheiere_alte_contracte

PNS_HG_2022-LABORATOR_CAPACITATE_TEHNICA

PNS_HG_2022-oferta_hemoglobina_glicozilata

PNS_HG_2022_Anexa_4_Manager-coordonator_program

PNS_HG_2022_Anexa_49_Anexa_49B_structura_personal

PNS_HG_2022_date_furnizor

ANEXA_nr._16_la_Ordinul_nr._180_2022

 

6. PET - CT

PET-CT_2022_OPIS

PET-CT_2022_declaratie_imputernicire

PET-CT_2022_declaratie_contracte_alte_domenii

PET-CT_2022_ANEXA_45_program_furnizor

PET-CT_2022_ANEXA_18_A-declaratie_alte_CASE

PET-CT_2022_ANEXA_1_cerere

PET-CT_2022-oferta_investigatii

PET-CT_2022_Anexa_4_Manager-coordonator_program

PET-CT_2022_CAPACITATE_TEHNICA

PET-CT_2022_date_furnizor

ANEXA_nr._16_la_Ordinul_nr._180_2022