CALENDAR_DE_CONTRACTARE_IUNIE_2023

 

 

 

2023_admisi_Asistență_medicală_ambulatorie_-_medicină_fizică_și_reabilitare

2023_admisi_Asistență_medicală_ambulatorie_de_specialitate_clinice

2023_admisi_Asistență_medicală_ambulatorie_pentru_specialitățile_paraclinice

2023_admisi_Asistență_medicală_de_recuperare_in_sanatorii_și_preventorii

2023_admisi_Asistență_medicală_primară

2023_admisi_Asistență_medicală_spitalicească

2023_admisi_Asistență_medicală_stomatologică

2023_admisi_Centre_de_permanență

2023_admisi_Consultații_de_urgență_la_domiciliu_și_transport_sanitar_neasistat

2023_admisi_Dispozitive_medicale

2023_admisi_Medicamente_cu_și_fără_contribuție_personală

 

                   Nu există dosare respinse

 

 

1. Asistență medicală primară

OPIS_acte_necesare_contractare_2023

Fisa_cabinet_medical

Declarație_pe_proprie_răspundere_reprezentant_legal

Cerere_incheiere_contract_2023

Anexa_45_Declaratie_de_program

Anexa_49_Lista_cu_personalul_medico-sanitar

Anexa_5_Cerere_conventie_concedii_medicale

Anexa_6B_Lista_bolnavilor_cu_afecțiuni_cronice_inscriși_pe_lista_medicului_de_familie

 

2. Centre de permanență

OPIS_acte_necesare_contractare_2023

Cerere_incheiere_contract_2023

Declaraţie_furnizor

Anexa_49_Lista_cu_personalul_medico-sanitar

 

3. Medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

OPIS_acte_necesare_contractare_2023

Cerere_incheiere_contract_2023_CV

Cerere_incheiere_contract_2023_CVR

Cerere_incheiere_contract_2023_UPC

Anexa_1_Declarație_pe_proprie_răspundere_reprezentant_legal

Anexa_2_Persoana_desemnata_pentru_raportare_electronica

Anexa_3_Date_farmacie

Anexa_4_Program_lucru_farmacie

Anexa_5_Declaratie_farmacist

Anexa_49_Lista_cu_personalul_medico-sanitar

 

4. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice

OPIS_acte_necesare_contractare_2023

Cerere_incheiere_contract_2023

Declarație_pe_proprie_răspundere_reprezentant_legal

Formular_date_medic

Anexa_5_Cerere_conventie_concedii_medicale

Anexa_45_Declaratie_de_program

Anexa_49_Lista_cu_personalul_medico-sanitar

 

5. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară

OPIS_acte_necesare_contractare_2023

Cerere_incheiere_contract_2023

Declaraţie_furnizor

Anexa_5_Cerere_conventie_concedii_medicale

Anexa_45_Declaratie_de_program

Anexa_49_Lista_cu_personalul_medico-sanitar

 

6. Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu

OPIS_acte_necesare_incheiere_contractului_2023

Cerere_incheiere_contract_2023

Declarație_pe_proprie_răspundere_reprezentant_legal

Anexa_39_C_Lista_preţurilor_de_vanzare_cu_amănuntul_şi/sau_a_sumelor_de_inchiriere

Anexa_45_Declaratie_de_program

Anexa_49_Lista_cu_personalul_medico-sanitar

 

7. Îngrijiri medicale la domiciliu

OPIS_acte_necesare_contractare_2023

Cerere_incheiere_contract_2023

Declaratie_program_medic

Declaraţie_pe_propria_raspundere_furnizor

Dosar_Furnizor_Ingrijiri

Anexa_45_Declaratie_de_program

Anexa_49_Lista_cu_personalul_medico-sanitar

 

8. Îngrijiri paliative la domiciliu

OPIS_acte_necesare_contractare_2023

Cerere_incheiere_contract_2023

Declaratie_program_medic

Declaraţie_pe_propria_raspundere_furnizor

Dosar_Furnizor_Ingrijiri

Anexa_45_Declaratie_de_program

Anexa_49_Lista_cu_personalul_medico-sanitar

 

9. Consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat

OPIS_acte_necesare_contractare_2023

Cerere_incheiere_contract_2023

Declaratie_program_pentru_personal_angajat

Declarație_pe_proprie_răspundere_reprezentant_legal

Tabele_FZ_-_AMB_2023

Anexa_45_Declaratie_de_program

Anexa_49_Lista_cu_personalul_medico-sanitar

 

10. Asistența medicală spitalicească

OPIS_acte_necesare_contractare_2023

Cerere_incheiere_contract_2023

Cerere_tip_concedii_medicale

Declaratie_medici_contract_spital

Declarație_pe_proprie_răspundere_reprezentant_legal

Anexe_spit_continua_2023

Anexe_spit_zi_2023

Anexa_medici_conventie_concedii

Anexa_45_Declaratie_de_program

Anexa_49_Lista_cu_personalul_medico-sanitar

 

11. Asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii si preventorii

OPIS_acte_necesare_contractare_2023

Cerere_incheiere_contract_2023

Declarație_pe_proprie_răspundere_reprezentant_legal

Anexa_medici_contract_sanatoriu

Anexa_medici_conventie_concedii

Anexa_45_Declaratie_de_program

Anexa_49_Lista_cu_personalul_medico-sanitar

 

12. Asistenţa medicală de medicină fizică şi de reabilitare  în ambulatoriu  

OPIS_acte_necesare_contractare_2023

Declarație_pe_proprie_răspundere_reprezentant_legal

Tabele_FZ_RECA_2023

Cerere_incheiere_contract_2023

CHESTIONAR_AUTOEVALUARE_2023

Declaratie_furnizor

Anexa_45_Declaratie_de_program

Anexa_49_Lista_cu_personalul_medico-sanitar

 

13. Convenții BT-RP Anexa 41, 42 (bilete de trimitere/internare, investigatii paraclinice, prescriptii medicale) 

OPIS_incheiere_conventie_BT_si_RP_2023

Cerere_tip_conventie_anexa_41

Cerere_tip_conventie_anexa_42

Anexa_medici_conventie_BT_si_RP

 

14. Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice - Laborator de analize medicale

OPIS_acte_necesare_contractare_2023

Cerere_incheiere_contract_2023

Declarație_pe_proprie_răspundere_reprezentant_legal

Dosar_Laborator

Lista_puncte_externe_recolta

 

15. Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice - Imagistică medicală

OPIS_acte_necesare_contractare_radiologie_imagistica_2023

Cerere_incheiere_contract_2023

Declarație_pe_proprie_răspundere_reprezentant_legal

Dosar_Radiologie

Anexa_49_Lista_cu_personalul_medico-sanitar

 

16. Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice - Radiologie dentară

OPIS_acte_necesare_acte_aditionale_radiologie_dentara_2023

Cerere_incheiere_act_adițional_2023

Dosar_Radiologie_Dentara

Anexa_49_Lista_cu_personalul_medico-sanitar

 

17. Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice - Ecografie Clinice si MF

OPIS_acte_necesare_acte_aditionale_MF_SP_2023

Cerere_incheiere_act_aditional_CLINICE_2023

Cerere_incheiere_act_aditional_MED_FAM_2023

Dosar_MF_Clinice

Anexa_49_Lista_cu_personalul_medico-sanitar

 

18. Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice - Anatomie patologica

OPIS_acte_necesare_contractare_2023

Cerere_incheiere_contract_2023

Declarație_pe_proprie_răspundere_reprezentant_legal

Dosar_Anatomie_Patologica

Lista_puncte_externe_recolta

Anexa_49_Lista_cu_personalul_medico-sanitar