Misiunea Casei de Asigurări de Sănătate Constanta este garantarea pentru populaţia asigurată a unui pachet de servicii medicale de calitate, iar viziunea sa este creşterea gradului de încredere şi de satisfacţie al asiguraţilor prin consolidarea unui sistem de asigurări de sănătate performant.

 

De la înfiinţare şi până în prezent, Casa de Asigurări de Sănătate Constanta a încercat să-şi  coordoneze acţiunile şi măsurile pentru gestionarea responsabilă a Fondului de asigurări sociale de sănătate şi pentru utilizarea resurselor financiare, astfel încât serviciile medicale să fie de calitate. În acelaşi timp a crescut şi experienţa activităţii în acest sistem aflat într-o continuă dezvoltare, care a impus asimilarea pe parcurs de noi aptitudini şi abilităţi, de noi metode de lucru şi de noi competenţe de către toţi angajaţii.

 

Pentru indeplinirea misiunii sale, Casa de  Asigurari de Sanatate Constanta, desfasoara urmatoarele activitati:

 

- promoveaza in colaborare cu celelalte institutii competente, masuri pentru asigurarea si protejarea drepturilor asiguratilor privind acordarea serviciilor de ingrijiri de sanatate;

- furnizarea unui pachet de servicii medicale de baza in mod echitabil si nediscriminatoriu, oricarui asigurat;

- negocierea, contractarea si decontarea serviciilor medicale contractate pentru asigurati;

- monotorizarea numarului, calitatii si nivelului tarifelor serviciilor medicale furnizate;

- controlul aplicarii si respectarii reglementarii privind asigurarile sociale de sanatate, de catre furnizorii de servicii medicale;

- mentinerea comunicarii cu asiguratii si furnizorii de servicii de sanatate;

- furnizarea de informatii, consultanta si asistenta in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si a serviciilor medicale, persoanelor asigurate, furnizorilor de servicii medicale si angajatilor;

- asigurarea serviciilor de ingrijiri de sanatate pe teritoriul Uniunii Europene.