Calendar_de_contractare_Aprilie_2023 - Îngrijiri la domiciliu

 

OPIS-acte_necesare_contractare_2023

Cerere_incheiere_contract_2023

Declaratie_program_medic

Declaraţie_furnizor

Dosar_Furnizor_Ingrijiri

Anexa_31_F

Anexa_44-Declaratie_de_program

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar