Anunt_calendar_contractare_septembrie_2022

 

2022_admisi_septembrie_Asistență_medicală_de_specialitate_clinice

 

 

OPIS-acte_necesare_contractare_2022

Cerere_incheiere_contract_2022

Declaraţie_furnizor

Formular_date_medic

Anexa_45-Declaratie_de_program

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

Anexa_5_Cerere_conventie_concedii_medicale