Calendar_contractare_aprilie_2024

 

 

2024_admisi_Asistență_medicală_primară

 

 

 

OPIS_acte_necesare_contractare_2024

Cerere_incheiere_contract_2024

Cerere_incheiere_AA_pers_neasig_mai_-_dec_2024

Anexa_5_Cerere_conventie_concedii_medicale

Anexa_6B_Lista_bolnavilor_cu_afecțiuni_cronice_inscriși_pe_lista_medicului_de_familie

Anexa_45_Declaratie_de_program

Anexa_49_Lista_cu_personalul_medico-sanitar

Declarație_pe_proprie_răspundere_reprezentant_legal.

Fisa_cabinet_medical