Ordin_CNAS_nr._159_din_15.03.2022                            Manual_instructiuni_aplicatie_e-pias

 

 

Generare Numar Unic Temporar de identificare pentru persoanele straine

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (6) din OUG nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Ordinului Preşedintelui CNAS cu nr. 155/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1549/2018, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pune la dispoziţie aplicaţia de generare a numerelor unice temporare de identificare a persoanelor străine sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina aflate pe teritoriul României

 

Pentru utilizarea aplicației web, trebuie să folosiți versiuni de browser web actualizate (Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox).

Conectarea/autentificarea se face în mod securizat pe bază de token (semnătură digitală) înrolat în SIUI, şi cu credenţiale de autentificarea utilizate la conectarea la SIUI

Utilizator:  CUI_CAS-CT (codul fiscal și indicativul casei) exemplu 12345_CAS-CT

Parolă : cheia de activare SIUI (cheia înregistrată în aplicațiile utilizată la raportare) exemplu  A987B-CDEF-GH65-43IJ

Acces la aplicație - accesați url-ul   https://e-pias.casan.ro:443 -   "CNAS - Platforma de generare Numar Unic Temporar de identificare pentru persoanele straine"

 

31.03.2022

INFORMARE

Ref. Instrucțiuni de utilizare a aplicației pentru generarea NUI pentru cetățenii ucraineni

 

 

Pentru toate persoanele străine provenite din zona de conflict ce se  includ în prevederile Ordinului nr. 15 / 2022, furnizorii trebuie să acorde  serviciile medicale folosind numerele unice temporare de identificare obținute din platforma e-pias.casan.ro

In aplicatiile desktop de raportare a serviciilor, furnizorii au  posibilitatea de a introduce aceste persoane la rubrica pacienți  străini, folosind codul obținut din platforma.

Se pot acorda servicii medicale, retete, bilete de trimitere, folosind  machetele din aplicație, și alegând din selectorul aplicației categoria  : persoane straine, și cod de asigurare ALTE4.

Se pot acorda rețete în mod obișnuit FĂRĂ a fi nevoie de a folosi  formulare terapeutice - acestea au aplicabilitate doar pentru cetățenii  români

Furnizorii trebuie să selecteze din aplicație, la acordarea de  servicii/prescripții, datele din zona Pacienți Străini - atenție la tab  selector.

Furnizorii nu trebuie să încerce introducerea de înregistrări în aplicațiile SIUI folosind macheta centralizatoare Consultații - se  folosesc machetele de Servicii, Retete, Bilete etc.

Macheta Consultații este macheta centralizatoare folosită în mod specific la agregarea tuturor informatiilor medicale ale pacienților  români, pentru a putea fi transmise în mod compact in DES (Dosarul  Electronic de Sanatate)

Furnizorii nu trebuie să încerce introducerea de înregistrări în aplicațiile SIUI,  înregistrari în macheta Formulare Terapeutice pentru  cetățenii străini – Ordinul nr 15/2022 nu face nici un fel de referire la  necesitatea acestui formular pentru acordare de servicii/prescripții  medicale.

Accesul în platforma de Generare Numere Unice Temporare se face în mod  securizat folosind semnatură digitala (înrolata in SIUI) și credențiale  - user și serie de licența (parola)

Furnizorii trebuie să se asigure de îndeplinirea condițiilor tehnice -  acces la internet, folosire corectă a semnăturii și credențiale.

Furnizorii trebuie să acorde atenție sporită introducerii corecte a datelor obținute de la pacienți. Aplicatia nu va valida informații  introduse în cazul în care nu se introduc minim datele unui document.

Nu există restricții la nivelul aplicației privind documentele a căror  data de valabilitate a expirat (este posibil ca o parte din aceste  persoane să nu fi avut posibilitatea actualizării documentelor în  contextul creat)