Anunt_calendar_contractare_2022

 

1. Asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități clinice, inclusiv specialitate de medicină fizică și de reabilitare, acupunctură, planificare familială și îngrijiri paliative

2. Asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară

3. Asistența medicală pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare în baza de tratament

4. Medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

5. Asistența medicală primară

 

 

 

2022_admisi_Asistență_medicală_de_specialitate_clinice

2022_admisi_Asistență_medicală_stomatologică

2022_admisi_Asistență_medicină_fizică_și_de_reabilitare_in_baze_de_tratament

2022_admisi_Medicamente_cu_si_fara_contributie_personala

2022_admisi_Asistență_medicală_primară

 

 

 

1. Asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități clinice, inclusiv specialitate de medicină fizică și de reabilitare, acupunctură, planificare familială și îngrijiri paliative

OPIS-acte_necesare_contractare_2022

Cerere_incheiere_contract_2022

Declaraţie_furnizor

Formular_date_medic

Anexa_5_Cerere_conventie_concedii_medicale

Anexa_45-Declaratie_de_program

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

 

2. Asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară

OPIS-acte_necesare_contractare_2022

Cerere_incheiere_contract_2022

Declaraţie_reprezentant_legal_Anexa_2

Anexa_5_Cerere_conventie_concedii_medicale

Anexa_45-Declaratie_de_program

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

 

3. Asistența medicală pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare în baza de tratament

OPIS-acte_necesare_contractare_2022

Cerere_incheiere_contract_2022

Anexa_11_A_Declaratie

Declaratie_personal_angajat

Tabele_FZ_-_RECA_-_2022

Declaraţie_furnizor

Anexa_5_Cerere_conventie_concedii_medicale

Anexa_45-Declaratie_de_program

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

CHESTIONAR_AUTOEVALUARE

 

4. Medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

OPIS-acte_necesare_contractare_2022

Cerere_incheiere_contract_2022_CV

Cerere_incheiere_contract_2022_CVR

Cerere_incheiere_contract_2022_UPC

Anexa_1_-_Declaraţie_furnizor

Anexa_2_-_Persoana_desemnata_pentru_raportare_electronica

Anexa_3_-_Date_farmacie

Anexa_4_-_Program_lucru_farmacie

Anexa_5_-_Declaratie_farmacist

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

 

5. Asistență medicală primară

OPIS-acte_necesare_contractare_2022

Cerere_incheiere_contract_2022

Declaraţie_furnizor

Fisa_cabinet_medical

Anexa_45-Declaratie_de_program

Anexa_49-Lista_cu_personalul_medico-sanitar

Anexa_5_Cerere_conventie_concedii_medicale