Casa de Asigurari de Sanatate Constanta este institutie publica, de interes local, cu personalitate juridica, cu buget propriu, organizata in baza Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu rolul de a aplica politica si strategia generala a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

 

Casa de Asigurari de Sanatate Constanta gestionează bugetul fondului aprobat, cu respectarea prevederilor Legii nr. 95/2006, asigurând funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local, şi poate derula şi dezvolta şi activităţi pentru valorizarea fondurilor gestionate.

 

Prin acest site Casa de Asigurări de Sănătate Constanta îşi propune informarea corectă şi complexă a asiguraţilor, angajatorilor, furnizorilor de servicii medicale cu privire la noutăţile şi problemele din domeniul asigurărilor de sănătate.

 

Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Constanta vă mulţumeşte pentru interesul dumneavoastră faţă de problematica asigurărilor sociale de sănătate din judeţul Constanta, manifestată prin accesarea acestui site.