Departament Adrese e-mail
Secretariat secretariat@casct.ro
Serviciul Control control@casct.ro
Compartiment Tehnologia Informaţiei info@casct.ro
Serviciul Juridic, CA, Resurse Umane, SEP, Relații Publice şi Purtător de Cuvânt juridic@casct.ro
Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Evaluare Personal resumane@casct.ro
Compartiment Relații Publice și Purtător de Cuvânt

relpub@casct.ro

petitii@casct.ro

media@casct.ro

Director Executiv DIRECŢIA ECONOMICĂ

dir_ec@casct.ro

Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate contab@casct.ro
Serviciul Evidență Asigurați, Carduri și Concedii Medicale

evasig@casct.ro

Cardul Național de Sănătate - Serv. EACCM cardnational@casct.ro
CardulEuropean de Sănătate - Serv. EACCM

cardeuropean@casct.ro

Compartiment Achiziții Publice achizitii@casct.ro
Director Executiv DIRECŢIA RELAŢII CONTRACTUALE dirrelcontract@casct.ro
Serviciul Evaluare - Contractare - Evaluare evalfurniz@casct.ro
Serviciul Evaluare - Contractare - asistență primară medfam@casct.ro
Serviciul Evaluare - Contractare - ambulatoriu de specialitate clinică ambspec@casct.ro
Serviciul Evaluare - Contractare - asistență spitaliceasca spit@casct.ro
Serviciul Evaluare - Contractare - farmacii farm1@casct.ro
Serviciul Evaluare - Contractare - paraclinice paraclinic@casct.ro
Serviciul Evaluare - Contractare - medicină dentară stomat@casct.ro
Serviciul Evaluare - Contractare - dispozitive medicale și îngrijiri la domiciliu

dispozitive1@casct.ro

dispozitive2@casct.ro

ingrijiri@casct.ro

Serviciul Evaluare - Contractare - recuperare bft reca@casct.ro
Serviciul Evaluare - Contractare - ambulanța amb@casct.ro
Compartiment Acorduri/Regulamente Europene formular@casct.ro
Compartiment Formulare Europene eformular@casct.ro
Director Adjunct MEDIC ŞEF medicsef@casct.ro
Serviciul Medical servmed@casct.ro
Compartiment Programe de Sănătate pns@casct.ro
Serviciul Medical, Compartiment Comisii terapeutice/clawback

clawback@casct.ro

formularemedicamente@casct.ro