Casa de Asigurari de Sanatate Constanta a fost infiintată in anul 1999 in baza Legii 145/1997 privind asigurarile sociale de sanatate. Institutia aplica si respecta politica si strategia stabilite de CNAS. Scopul sau principal este sa promoveze, în colaborare cu celelalte institutii competente, masurile necesare asigurarii si protejarii asiguratilor privind acordarea serviciilor de îngrijiri de sanatate, in mod echitabil si nediscriminatoriu.

 

In iulie 1997, prin reforma din domeniul asigurarilor de sanatate (Legea nr. 145/1997), se face trecerea de la finantarea sistemului de catre stat la sistemul de asigurari de sanatate sustinut prin contributii. Asigurarile de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare si ocrotire a sanatatii populatiei in Romania. Asigurarea pentru servicii de sanatate este obligatorie prin lege (Legea 95/2006). Aceeasi lege prevede organizarea CNAS si functionarea caselor judetene de asigurari de sanatate ca institutii publice, autonome la nivel local, aflate in subordinea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

 

CAS Constanta, are personalitate juridica si un buget propriu alocat de CNAS prin aprobare de la bugetul de stat. Casa de Asigurari de Sanatate este institutia care plateste serviciile medicale necesare asiguratilor sai din bugetul pentru asigurari sociale de sanatate, constituit prin contributia fiecarui asigurat, numit Fondul Unic National de Asigurari Sociale de Sanatate.

 

Casa de Asigurari de Sanatate Constanta, in exercitarea atributiilor conferite de lege si de Statut, aplica si respecta politica si strategia generala stabilita de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru sistemul de asigurari sociale de sanatate  pe raza de competenta.  Asigurarile Sociale de Sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei, care asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurati.

 

Realizarea efectivă a accesului egal al cetatenilor la ingrijiri sanitare de baza precum si cresterea calitatii vietii prin furnizarea unor servicii medicale de calitate si accesibile tuturor asiguratilor, reprezinta scopul nostru.

 

Judetul Constanta cu suprafata de 7055 km2 cuprinsa intre Dunare si Marea Neagra situat in sud-est, la sud de judetul Tulcea, are o populatie stabila de 630.679 de locuitori din care peste 518.000 persoane asigurate, ceea ce reprezinta aproximativ 82% din numarul de locuitori.

 

Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce in ce mai important in domeniul sanatatii, deoarece creste gradul de informare al pacientilor, concomitent cu progresele tehnologice si terapeutice.

 

Calitatea serviciilor medicale are numeroase dimensiuni, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de eficacitate si accesibilitate.   

 

Activitatea manageriala, in supravegherea continua a activitatii sistemului este supusa unor norme de etica specifice, care se gasesc in cultura organizationala, politica organizatiei, etica individuala.

 

Comunicarea clara si sistematica, cu repere esentiale care sa motiveze si sa mobilizeze energiile intr-un climat de colaborare la toate nivelurile contureaza edificiul deciziei manageriale.

 

Libertatea de circulatie a persoanelor si a serviciilor da posibilitatea utilizatorilor sa ia contact cu furnizorii de servicii din diferite tari utilizand formularele emise in aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii europene.

 

Structura organizatorica prevazuta (directii,servicii, birouri, compartimente) este elaborată conform prevederilor Legii 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, organigramei si statutului CAS Constanta, aprobate prin Decizie a Presedintelui CNAS.