” Anunț privind accesul la asistență medicală în cazul angajaților instituțiilor UE, afiliați la Sistemul comun de asigurări de sănătate (SCAS) (Joint Sickness Insurance Scheme of the European Community institutions – JSIS):

 

 

Sistemul comun de asigurări de sănătate (SCAS) (Joint Sickness Insurance Scheme of the European Community institutions – JSIS) reprezintă un sistem specific de asigurare împotriva riscurilor de boală de care pot beneficia funcționarii și agenții Comunităților Europene. Acest sistem este complet autonom (se finanțează prin contribuțiile funcționarilor/agenților europeni și ale instituțiilor europene în calitate de angajatori) și independent față de sistemele naționale de securitate socială ale statelor membre și are ca temei juridic art. 72 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene cât și Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene (PPI).

SCAS/JSIS nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și în consecință funcționarilor/agenților europeni nu le sunt aplicabile dispozițiile acestui regulament, aceștia nefiind afiliați niciunui sistem de securitate socială al vreunui stat membru.

Funcționarii/agenții europeni pot beneficia de asistență medicală acordată de către orice furnizor din România, nu doar de către furnizorii care își desfășoară activitatea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. Asistența medicală nu se decontează din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate și nu se acordă gratuit, ci în condițiile reglementate prin actele normative care reprezintă cadrul legal special incident acestei categorii de persoane. Oficiul de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale al Comisiei Europene este un serviciu intern al Comisiei Europene care gestionează drepturile financiare ale personalului Comisiei Europene și ale personalului altor instituții UE. În principiu, funcționarii/agenții europeni trebuie să achite în mod direct furnizorului de asistență medicală pentru tratamentul acordat și primesc ulterior rambursarea din partea SCAS/JSIS.”