Adresa:

Blvd. Mamaia nr. 57, Cod poştal: 900590, Constanţa, România

Tel: 0372 825 917; 0372 825 926; 0372 825 927    Fax: 0372 825 911

Telverde   0800 800 992

 

Program de lucru:

Luni - Joi Vineri
8:30 - 17:00 8:30 - 14:30

 

Program de lucru cu PUBLICUL:

Luni - Joi Vineri
8:30 - 17:00 8:30 - 14:30

 

 

Camera DENUMIRE
Etaj 2, camera 25 DIRECTOR GENERAL
Etaj 2, camera 21 Secretariat
Etaj 2, camera 23 Purtător de Cuvânt
Etaj 2, camera 22 Serviciul Juridic, Contencios Administrativ, Resurse Umane, Salarizare, Evaluare Personal, Relații Publice și Purtător de Cuvânt
Etaj 2, camera 20 Compartiment Tehnologia Informației
Etaj 2, camera 19 Compartiment Acorduri/Regulamente Europene
Etaj 1, camera 12 Director Executiv DIRECȚIA ECONOMICĂ
Etaj 1, camera 11 Compartiment Achizitii publice / Responsabil cu Protectia datelor cu caracter personal
Etaj 1, camera 13 Director Executiv DIRECȚIA RELAȚII CONTRACTUALE
Etaj 1, camera 14 Serviciul Evaluare - Contractare AMB, RECA, PNS
Etaj 1, camera 15 Director Adjunct MEDIC ȘEF
Etaj 1, camera 10,16 Serviciul Control
Etaj 1, camera 17,18 Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate
Parter, camera 4,5 Serviciul Medical, Compartiment Comisii terapeutice/clawback
Parter, camera 1 Compartiment Analiză cereri și eliberare decizii îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale
Parter, camera 2 Registratura
Parter, camera 3 Casierie
Parter, camera 6 Serviciul Evaluare - Contractare - Spitale, Sanatorii, Laboratoare
Parter, camera 7 Compartiment Formulare Europene
Parter, camera 8 Serviciul Evaluare - Contractare - Clinice, Medicină dentară
Parter, camera 9 Serviciul Evaluare - Contractare - Medicină de familie, Farmacii
Parter-Anexa1, camera 27 Serviciul Evidență Asigurați/Concedii Medicale
Parter-Anexa1, camera 28 Șef Serviciu - Serviciul Evidență Asigurați, Carduri și Concedii Medicale
Parter-Anexa1, camera 29 Serviciul Evidență Asigurați/Carduri Europene
Parter-Anexa1, camera 26 Serviciul Evidență Asigurați/Carduri
Parter-Anexa2, camera 30 Compartiment Logistică și Patrimoniu, Magazie