CARDUL EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE  (CEASS)

Bd. Mamaia, nr. 57, Constanța

clădirea anexă din curtea C.A.S. Constanța - camera 29

telefon: 0372825917 / 0372825926    interior: 1-2

e-mail: cardeuropean@casct.ro

                           

                          Pentru emiterea CARDULUI EUROPEAN DE SANATATE - DUPLICAT se va plati în contul Iban         - RO79TREZ2315005XXX000369, Beneficiar CJAS Constanța,  CUI   - 11322621, suma de 8,78 lei