Lista_unitatilor_sanitare_cu_paturi_cu_spitalizare_continua