Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa este institutie publică, de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate si care are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionarii unitare a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

 

Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa funcţionează în baza prevederilor Legii.nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, ale statutului Casei de Asigurări de Sănătate Constanţa  aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, ale regulament de organizare şi funcţionare, cu respectarea prevederilor legii şi a normelor elaborate de C.N.A.S.

 

2024

Descriere
Sinteza_raport_de_activitate_CAS_Constanta_2023
Raport_activitate_2023_CAS_Constanta

 

 

2023

Descriere
Raport_activitate_2022_CAS_Constanta

 

2022

Descriere
Raport_activitate_2021_CAS_Constanta

 

2019

Descriere
Raport_de_activitate_CAS_Constanta_2018

 

2018

Descriere
Raport_activitate_2017_CAS_Constanta

 

2017

Descriere
Raport_de_activitate_CAS_Constanta_2016

 

2016

Descriere
Raport_activitate_2015_CAS_Constanta

Fișiere atașate

Raport activitate anul 2013.doc Raport de activitate trim I 2014.doc