În atenția medicilor prescriptori

În atentia medicilor prescriptori Vezi mai mult

 

În atenția medicilor prescriptori referitor la încetarea contractului cost volum pentru terapia cu medicamentul (DCI) OCRELIZUMAB (OCREVUS), PNS4 - Programul național de boli neurologice - subprogramul de tratament al sclerozei multiple:

În vederea evitării disfuncționalităților de prescriere, vă aducem la cunoștiință că la data de 30.06.2021 încetează contractul cost volum Vezi mai mult

 

În atenția medicilor prescriptori referitor la DCI Nivolumabum:

Revenire la adresa CNAS nr. P3188/28.04.2021 - DCI Nivolumabum - inclus condiționat în secțiunea C2 a sublistei C din anexa HG nr. 720/2008 cu modificările și completările ulterioare, P3 - Programul național de oncologie - indicația melanom Vezi mai mult

 

În atenția medicilor prescriptori referitor la încetarea contractului cost volum rezultat pentru terapia cu  SOFOSBUVIRUM+VELPATASVIRUM+VOXILAPREVIRUM (VOSEVI):

În vederea evitării disfuncționalităților de prescriere și monitorizare a răspunsului terapeutic precum și asigurarea accesului pacienților eligibili la tratamentul cu medicamente fără interferon, vă aducem la cunoștiință că la data de 31.05.2021 încetează contractul cost volum rezultat Vezi mai mult

 

În atenția medicilor oncologi referitor la medicamentul AVASTIN 25mg/ml (DCI BEVACIZUMABUM):                                                                                                                        Începând cu data de 01.06.2021, prescriereea, eliberarea și decontarea din bugetul FNUASS a medicamentelor cu DCI BEVACIZUMABUM, se va realiza în cadrul "PNS 3 - Programul Național de Oncologie"

În vederea evitării disfuncționalităților de prescriere, eliberare și decontare a medicamentelor cu DCI BEVACIZUMABUM, vă aducem la cunoștiință că începând cu data de 01.06.2021 Vezi mai mult

 

Material informativ referitor la derularea contractului cost volum pentru Ticagrelorum (Brilique 60 mg și 90 mg):

Pentru a asigura aderența optimă la tratament, în beneficiul pacienților și a respectării indicațiilor de prescriere conform protocolului terapeutic specific B01AC24, vă aducem la cunoștiință "Materialul informativ pentru medicii prescriptori", care cuprinde în principal date privind informarea medicilor cu privire la modalitatea de prescriere, inițierea și continuarea tratamentului cu medicamentul Brilique, respectarea duratei optime de tratament pentru perioada recomandată fiecărei concentrații și beneficiile pentru pacienți . Vezi mai mult

 

Medicamente ce fac obiectul noilor contracte cost volum și cost volum rezultat

Situația actualizată a contractelor Cost-Volum și Cost-Volum Rezultat aprilie 2021

 

Atentionare privind raportarea medicamentului Brilique

Atenționare privind raportarea medicamentului Brilique 

 

Xeljanz (tofacitinib): Risc apariție a evenimentelor adverse

Vă aducem la cunoștiință măsurile întreprinse de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), Agentia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. (ANMDMR.) și compania Pfizer România S.R.L., pentru înștiințarea profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire la "rezultatele inițiale dintr-un studiu clinic, care indica o creștere a riscului de apariție a evenimentelor adverse cardio-vasculare și a malignităților (altele decât cancerul de piele non-melanom), în asociere cu utilizarea Tofacitinib, comparativ cu inhibitorii de TNF-alfa". Vezi mai mult

 

TECENTRIQ (atezolizumab): Risc de reacții adverse cutanate severe (RACS)

Vă aducem la cunoștiință măsurile întreprinse de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), Agentia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. (ANMDMR.) și compania Roche România S.R.L., pentru înștiințarea profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire la riscul de apariție a reacții adverse cutanate severe (RACS) asociat cu administrarea medicamentului Tecentriq (atezolizumab). Vezi mai mult