Informare a medicilor și farmaciștilor cu privire la prescrierea și eliberarea medicamentului EVRYSDI (DCI Risdiplamum) prin farmaciile cu circuit deschis:

Referitor: Inițierea tratamentului cu Metformim de către medicii de familie, urmare a serviciilor medicale preventive acordate, la persoanele adulte, cu vârsta de 18 ani și peste, care îndeplinesc cel puțin una din condițiile prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Contractului Cadru aprobat prin HG nr. 521/2023.

Informarea ANMDMR - Medicamente care conțin valproat: noi măsuri privind riscul potențial de tulburări de neurodezvoltare la copiii concepuți de bărbați tratați cu medicamente care conțin valproat în ultimele 3 luni înainte de concepție

Informarea ANMDMR privind riscurile de apariție a sindromului de encefalopatie posterioară reversibilă (PRES) și a sindromului de vasoconstrucție cerebrală reversibilă (RCVS) la administrarea pseudoefedrinei

Informarea ANMDMR privind riscul crescut de reacții de hipersensibilitate la utilizarea filtrelor in linie în cazul administrării în perfuzie a medicamentelor care conțin  etopozidă.

Informare privind "Medicamentele care conțin retinoizi cu administrare orală - reamintirea restricțiilor pentru prevenirea expunerii în timpul sarcinii".

Deficit de aprovizionare pentru medicamentele OZEMPIC (semaglutida) si VICTOZA (liraglutid) 

Risc de erori de medicație la administrarea medicamentului Bendamustină Accord 25mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă, din cauza concentrației diferite față de alte medicamente care conțin clorhidrat de bendamustină autorizate în România.

 

Medicamentele care conțin esteri etilici ai acidului omega - 3 - Risc crescut de fibrilație atrială, dependent de doză, la pacienții cu boli cardiovasculare preexistente sau cu factori de risc cardiovascular, tratați cu medicamente care conțin esteri etilici ai acizilor omega - 3.

 

Înlocuirea dispozitivelor medicale BAXJECT II, respectiv BAXJECT II Hi-Flow de reconstutuire a medicamentului, ambalate împreună cu medicamentele ADVATE 250 UI și 500 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă, respectiv FEIBA 25 U/ml pulbere și solvent pentru soluție perfuzabilă.

 

Medicamente care fac obiectul contractelor cost volum - Situatia actualizata la luna iulie 2023 

Anexa - Situatia actualizata la luna iulie 2023 a contractelor cost volum

 

DCI PITOLOSANTUM (WAKIX) - Încetare valabilitate contract cost-volum

 

Fluorochinolone - informare privind restrictiile de utilizare.

 

Contract  nou cost-volum - Medicamentul Colobreathe (DCI Colistimetat  de Sodiu), pentru indicatia: tratamentul infectiilor pulmonare cronice cauzate de Pseudornonas  aeruginosa, la pacientii cu fibroza chistica (FC) cu varsta de cel  putin 6 ani.

În vederea evitării disfuncționalităților privind tratamentul bolnavilor , vă aducem la cunoștiință următoarele precizări.

 

PAZENIR (paclitaxel legat de albumină sub formă de nanoparticule) 5mg/ml pulbere pentru dispersie perfuzabilă: Deficit temporar de aprovizionare

În vederea evitării disfuncționalităților privind tratamentul bolnavilor cu medicamentul PAZENIR, vă aducem la cunoștiință următoarele precizări.

 

Contracte cost-volum-rezultat destinate tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C: 

Începând cu luna martie 2023 intră în vigoare contractele cost-volum-rezultat încheiate de CNAS cu deținătorii de autorizație de punere pe piață pentru terapia cu medicamente cu acțiune antivirală directă (interferon-free)...

 

CABAZITAXEL ACCORD 20mg/ml concentrat soluție perfuzabilă - risc de erori de medicație și de confuzie cu medicamentul Jevtana (60mg/ml) concentrat și solvent pentru soluție perfuzabilă.

Informare a medicilor si farmacistilor cu privire la prescrierea si eliberarea medicamentului Evrysdi prin farmaciile cu circuit deschis

În vederea evitării disfuncționalităților privind tratamentul bolnavilor cu atrofie musculara spinala cu medicamentul EVRYSDI corespunzator D.C.I.­-ului RISDIPLAMUMprin farmaciile cu circuit deschis, vă aducem la cunoștiință următoarele precizări.

 

În atenția medicilor prescriptori cu privire la medicamentul Ciclofosfamidă Dr.Reddy's care este contraindicat la copii și adolescenți datorită conținutului de alcool

În vederea evitării disfuncționalităților de prescriere, vă aducem la cunoștiință informarea ANMDMR privind medicamentul Ciclofosfamidă Dr.Reddy's

 

În atenția medicilor prescriptori cu privire la medicamentul ZOLGENSMA (Onasemnogen abeparvovec - cazuri fatale de insuficiență hepatică acută

În vederea evitării disfuncționalităților de prescriere, vă aducem la cunoștiință informarea ANMDMR privind medicamentul ZOLGENSMA

 

În atenția medicilor prescriptori - Recomandări actualizate cu privire la medicamentele CIBINQO, JYSELECA, OLUMIANT, RINVOQ și XELJANZ

În vederea evitării disfuncționalităților, vă aducem la cunoștiință recomandările actualizate pentru medicamentele CIBINQO (abrocitinib), JYSELECA (filgotinib), OLUMIANT (baricitinib), RINVOQ (upadacitinib) și XELJANZ (tofacitinib) ...

 

În atenția medicilor prescriptori cu privire la medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum

În vederea evitării disfuncționalităților de prescriere și asigurării accesului asiguraților la medicamentele inovative ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat, vă aducem la cunoștiință:

Situația actualizată la luna februarie 2023 a contractelor Cost - Volum încheiate între CNAS și DAPP

 

În atenția medicilor prescriptori cu privire la riscul unor erori de medicație datorită disponibilității unei noi forme de prezentare cu o nouă concentrație de 2mg/ml pentru medicamentul TRISENOX (trioxid de arsen)

În vederea evitării disfuncționalităților, vă aducem la cunoștiință că există risc de erori de medicație datorită introducerii concentrației de 2mg/ml pentru medicamentul TRISENOX (trioxid de arsen)...

 

În atenția medicilor prescriptori cu privire la un posibil deficit de aprovizionare pentru medicamentele: Insuman Rapid, Insuman Basal și Insuman Comb 25 (insulină umană)

În vederea evitării disfuncționalităților, vă aducem la cunoștiință că existența uni deficit temporar de aprovizionare pentru.....

 

În atenția medicilor prescriptori cu privire la medicamentul OZEMPIC (semaglutidă) soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut: deficit de aprovizionare

În vederea evitării disfuncționalităților, vă aducem la cunoștiință că medicamentul OZEMPIC (semaglutidă)...

 

În atenția furnizorilor și a medicilor curanți prin care se derulează contractul cost volum rezultat nr. P/5791/28.07.2022 (VOSEVI)

Pentru aplicarea unitară a procedurii de lucru,  vă informăm asupra responsabilităților care vă revin, din secțiunea dedicată dumneavoastră, a procedurii de lucru privind evaluarea rezultatului medical...

 

 

COMUNICAT - În atenția medicilor prescriptori specialitatea cardiologie, chirurgie cardiovasculară, chirurgie vasculară, medicină internă, medici de familie

Referitor la DCI TICAGRELORUM (BRILIQUE), în vederea evitării disfuncționalităților de prescriere, vă informăm că.....

 

 

În atenția medicilor prescriptori - Precizări privind tratamentul pentru boli rare cu DCI - RISDIPLAMUM

Referitor la derularea Programului national de tratament pentru boli rare - tratamentul bolnavilor cu atrofie musculara spinala cu medicamentul EVRYSDI corespunzator D.C.I.­-ului RISDIPLAMUM, puteți consulta precizări importante aici.

 

În atenția medicilor prescriptori referitor la încetarea contractului cost-volum pentru medicamentul DCI COMBINAȚII - SACUBITRIL+VALSARTAN (ENTRESTO)

Vezi mai mult

 

In atenția medicilor prescriptori, referitor la medicamentele Jevtana, Cyramza, Onpattro (contracte cost volum)

Vezi mai mult

 

 

În atenția medicilor prescriptori - PNS 3 - Programul Național de Oncologie și pacienților

Vă aducem la cunoștiință demersul companiei Merck Romania SRL pentru sprijinirea programului de testare gratuită a statusului mutațional All RAS pentru beneficiul exclusiv al pacienților de cancer colorectal metastatic Vezi mai mult

 

 

În atenția medicilor prescriptori referitor la contractului cost volum și cost volum rezultat pentru medicamentele DCI TICAGRELORUM, NIVOLUMABUM, ALEMTUZUMABUM și VELMANAZA ALFA:

În vederea evitării disfuncționalităților de prescriere și monitorizare a răspunsului terapeutic, vă aducem la cunoștiință medicamentele ce fac obiectul procesului de reluare a negocierii Vezi mai mult

Anexa contracte cost volum actualizată la luna noiembrie 2021

 

 

În atenția medicilor prescriptori referitor la contractului cost volum rezultat pentru terapia cu VOSEVI:

În vederea evitării disfuncționalităților de prescriere și monitorizare a răspunsului terapeutic, vă aducem la cunoștiință PROCEDURA DE LUCRU privind evaluarea rezultatului medical, fluxul informațiilor CNAS-CAS-furnizori de medicamente și decontarea valorii consumului de medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum rezultat aferente pacienților pentru care a fost înregistrat rezultat medical, astfel cum acesta a fost definit prin contractul cost volum rezultat nr. P5819/22.07.2021 (VOSEVI) Vezi mai mult

 

În atenția medicilor prescriptori - PNS 3 - Programul Național de Oncologie privind medicamentele LYNPARZA 100mg și LYNPARZA 150 mg (DCI OLAPARIBUM)

În vederea evitării disfuncționalităților de prescriere, vă aducem la cunoștiință beneficiile medicamentelor LYNPARZA 100mg și LYNPARZA 150mg Vezi mai mult

 

În atenția medicilor prescriptori - PNS 3 / PNS 4 - precizări privind DCI ATEZOLIZUMAB, DCI CLADRIBINUM

În vederea evitării disfuncționalităților de prescriere, vă aducem la cunoștiință că este necesară actualizarea nomeclatoarelor în vederea prescrierii acestor medicamente Vezi mai mult

 

În atenția medicilor prescriptori referitor la încetarea contractului cost volum pentru terapia cu medicamentul (DCI) OCRELIZUMAB (OCREVUS), PNS4 - Programul național de boli neurologice - subprogramul de tratament al sclerozei multiple:

În vederea evitării disfuncționalităților de prescriere, vă aducem la cunoștiință că la data de 30.06.2021 încetează contractul cost volum Vezi mai mult

 

În atenția medicilor prescriptori referitor la DCI Nivolumabum:

Revenire la adresa CNAS nr. P3188/28.04.2021 - DCI Nivolumabum - inclus condiționat în secțiunea C2 a sublistei C din anexa HG nr. 720/2008 cu modificările și completările ulterioare, P3 - Programul național de oncologie - indicația melanom Vezi mai mult

 

În atenția medicilor prescriptori referitor la încetarea contractului cost volum rezultat pentru terapia cu  SOFOSBUVIRUM+VELPATASVIRUM+VOXILAPREVIRUM (VOSEVI):

În vederea evitării disfuncționalităților de prescriere și monitorizare a răspunsului terapeutic precum și asigurarea accesului pacienților eligibili la tratamentul cu medicamente fără interferon, vă aducem la cunoștiință că la data de 31.05.2021 încetează contractul cost volum rezultat Vezi mai mult

 

În atenția medicilor oncologi referitor la medicamentul AVASTIN 25mg/ml (DCI BEVACIZUMABUM):                                                                                                                        Începând cu data de 01.06.2021, prescriereea, eliberarea și decontarea din bugetul FNUASS a medicamentelor cu DCI BEVACIZUMABUM, se va realiza în cadrul "PNS 3 - Programul Național de Oncologie"

În vederea evitării disfuncționalităților de prescriere, eliberare și decontare a medicamentelor cu DCI BEVACIZUMABUM, vă aducem la cunoștiință că începând cu data de 01.06.2021 Vezi mai mult

 

Material informativ referitor la derularea contractului cost volum pentru Ticagrelorum (Brilique 60 mg și 90 mg):

Pentru a asigura aderența optimă la tratament, în beneficiul pacienților și a respectării indicațiilor de prescriere conform protocolului terapeutic specific B01AC24, vă aducem la cunoștiință "Materialul informativ pentru medicii prescriptori", care cuprinde în principal date privind informarea medicilor cu privire la modalitatea de prescriere, inițierea și continuarea tratamentului cu medicamentul Brilique, respectarea duratei optime de tratament pentru perioada recomandată fiecărei concentrații și beneficiile pentru pacienți . Vezi mai mult

 

Medicamente ce fac obiectul noilor contracte cost volum și cost volum rezultat

Situația actualizată a contractelor Cost-Volum și Cost-Volum Rezultat aprilie 2021

 

Atentionare privind raportarea medicamentului Brilique

Atenționare privind raportarea medicamentului Brilique 

 

Xeljanz (tofacitinib): Risc apariție a evenimentelor adverse

Vă aducem la cunoștiință măsurile întreprinse de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), Agentia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. (ANMDMR.) și compania Pfizer România S.R.L., pentru înștiințarea profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire la "rezultatele inițiale dintr-un studiu clinic, care indica o creștere a riscului de apariție a evenimentelor adverse cardio-vasculare și a malignităților (altele decât cancerul de piele non-melanom), în asociere cu utilizarea Tofacitinib, comparativ cu inhibitorii de TNF-alfa". Vezi mai mult

 

TECENTRIQ (atezolizumab): Risc de reacții adverse cutanate severe (RACS)

Vă aducem la cunoștiință măsurile întreprinse de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), Agentia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. (ANMDMR.) și compania Roche România S.R.L., pentru înștiințarea profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire la riscul de apariție a reacții adverse cutanate severe (RACS) asociat cu administrarea medicamentului Tecentriq (atezolizumab). Vezi mai mult