Centralizator cu numere de inregistrare pentru cererile de restituire a indemnizatiilor pentru concedii medicale

OUG 74/30.06.2021 privind modificarea și completarea OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru atabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

Formulare valabile din 22.09.2020

Nr. crt. DENUMIRE FORMULAR VALABIL DIN 22.09.2020
1. CENTRALIZATOR ANEXA 1
2. CERERE RESTITUIRE CIM  ANEXA 10
3. ADEVERINTA CIM ANEXA 7

Formulare valabile din 06.08.2020

DENUMIRE FORMULAR VALABIL DIN 06.08.2020
CERERE RESTITUIRE CIM ANEXA 10
CENTRALIZATOR ANEXA 1

ADEVERINTA CIM ANEXA 7

 

Formulare valabile 2018

DENUMIRE FORMULAR VALABIL 2018
CERERE RESTITUIRE CIM ANEXA 10
CENTRALIZATOR ANEXA 1

ADEVERINTA CIM ANEXA 7

 

Nr. crt. Denumire formular valabil pina in decembrie 2017
1. Documente necesare pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale
2. Cerere restituire indemnizatii concedii medicale angajator anexa12
3. Centralizator cm angajator anexa 18
4. Adeverință salariat