COMUNICAT CNAS 18.08.2020  - Asigurații pot obține informații referitoare la serviciile de care au beneficiat în sistemul public de sănătate

 

Conform Ordinului comun al Ministerului Sănătății si CNAS nr.1416/820/2020, privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, începând cu data de 10 august 2020, persoanele care dețin calitatea de asigurat au dreptul de a fi informate, la cerere, de către casele de asigurări de sănătate, cu privire la serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale decontate  din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) de care au beneficiat în anul precedent.

 

Procedura privind eliberarea Listei cu serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:

  1. Asiguratul formulează o cerere la CAS Dolj (cererea poate fi solicitată la casa de asigurări sau poate fi descarcată mai jos);
  2. Cererea, completată și semnată de către asigurat, sau după caz, reprezentantul legal al asiguratului, se depune la sediul CAS Dolj sau se transmite prin email și va fi însoțită, după caz, de copia actului de împuternicire.Totodată, în cazul solicitărilor adresate direct la sediul CAS Dolj asiguratul, sau după caz, reprezentantul legal al asiguratului, va prezenta CI/BI pentru verificarea identității asiguratului, respectiv a reprezentantului legal;
  3. În cazul solicitării adresate CAS Dolj prin email pentru transmiterea Listei prin intermediul poștei electronice, solicitantul va completa în cerere o parolă din 8 caractere, necesară accesării Listei;
  4. CAS Dolj pune la dispoziția asiguratului, sau după caz, reprezentantul legal al acestuia, personal sau prin email, conform solicitării acestuia, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la CAS Dolj;
  5. În cazul în care Lista este pusă personal la dispoziția asiguratului, sau după caz, reprezentantului legal al acestuia, acesta va menționa pe exemplarul cererii care va fi arhivat la CAS Dolj și numele în clar, data, semnătura, precum și textul: ”am primit informațiile solicitate”;
  6. În cazul în care Lista este pusă la dispoziția asiguratului, sau după caz, reprezentantului legal al acestuia prin emailla exemplarul cererii care va fi arhivat la CAS Dolj se atașează email-ul prin care a fost transmisă Lista;
  7. Cererile ulterioare de furnizare a Listei pentru același an calendaristic sau pentru alte perioade decât anul calendaristic anterior solicitării se vor clasa conform normelor în vigoare;

 

Fișiere atașate

Model cerere lista servicii medicale cf Ordin MS-CNAS nr. 1416-820-2020.doc Model cerere lista servicii medicale cf Ordin MS-CNAS nr. 1416-820-2020.pdf