Documente (formulare) necesare obținerii unui dispozitiv medical

Furnizori dispozitive medicale

Criterii de prioritate

 

 

PROCEDURA DE DEPUNERE  A CERERILOR PENTRU  EMITEREA DECIZIILOR DE APROBARE PENTRU PROCURAREA/ÎNCHIRIEREA DISPOZITIVELOR MEDICALE

 

Pentru obţinerea dispozitivului medical, asiguratul, unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I sau II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurări de sănătate în evidenţele căreia se află asiguratul beneficiar al dispozitivului medical.

 

Modalitati de depunere:

 

Se completeaza cerere tip <click aici> la care se ataseaza documentele mentionate în mod expres în aceasta.

 

Se completeaza cerere tip <click aici> la care se ataseaza documentele mentionate în mod expres în cerere

 

La CAS Dolj, documentatia se depune intre orele 0830-1630  ( luni – joi ) si 0830-1400 (vineri).