CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ este înregistrată ca operator de date cu caracter  personal  la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal -Numărul de Registrul General 284.
 
 
Responsabil pentru protecția datelor (DPO) 
 
- Nr. telefon:         +0251-406250
- Adresă de email:  dpo@casdj.ro
 
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal