Comunicare privind prescrierea si eliberarea unor DCI-ri care nu mai necesita aprobare CJAS

Medicamente ce necesita aprobare comisii locale

Referat justificativ pentru medicamente ce necesita aprobare comisii locale

Componenta comisii locale

ROF comisie locala cardiologie

ROF comisie locala diabet

ROF comisie locala endocrinologie

ROF comisie locala gastroenterelogie

ROF comisie locala ginecologie

ROF comisie locala neurologie

ROF comisie locala oncologie

ROF comisie locala psihiatrie