Procedura de decontare a sumelor către angajatori

Modalitatea de restituire a diferenţei dintre indemnizaţiile de concedii medicale şi contribuţia pentru indemnizaţii

Conform Ordinului comun al Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui CNAS nr. 15/2018/1311/2017 din 05.01.2018 pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii achitate asiguratilor salariati din bugetul FNUASS, angajatorul va depune la compartimentul de specialitate al CASJ Dolj, cererea de recuperare conform modelului prevăzut în anexa 10 la Ordinul 15/2018/1311/2017 din 05.01.2018.

Documente necesare la depunerea cererii de recuperare pentru concedii medicale:

 

Legislaţie referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate: OUG158/2005 republicata si Ordinul 15/2018/1311/2017 din 05.01.2018.