CNAS reaminteşte furnizorilor de servicii medicale aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate, dar şi asiguraţilor, că termenul de valabilitate a cardurilor naționale de sănătate emise până la data de 31 iulie 2018 a fost prelungit de la 5 la 7 ani prin Hotărârea de Guvern nr. 458 din 28 iunie 2018.

 

Procedura obtinere card national de sanatate - duplicat:

Asiguratii pot solicita eliberarea unui card duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorarii acestuia, in situatia modificarii datelor personale de identificare, precum si in alte situatii justificate.

Eliberarea cardului duplicat se face in baza cererii de retiparire a cardului national, copiei dupa actul de identitate si a dovezii platii contravalorii cardului, in valoare de 13,69 lei, incepand cu 01.05.2023, conform precizarilor din adresa CNAS nr. DG 1748/28.04.2023.

Plata se va efectua la casieria CAS Dolj din Craiova, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 8 sau in contul RO48TREZ2915005XXX000117, CUI=11340652, deschis la Trezoreria Craiova (se va specifica - contravaloare card national duplicat).

Adrese de e-mail transmitere documente:

ghiseu2@casdj.ro

evi_asig@casdj.ro 

info@casdj.ro         

Asiguratii care au solicitat la CAS Dolj eliberarea cardului national de sanatate duplicat il vor ridica de la sediul institutiei - Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr. 8, in interiorul programului cu publicul postat pe site-ul CAS Doljla sectiunea “Contact/Programul de functionare al CAS Dolj”.

Pana la primirea noului card, asiguratii vor avea acces la servicii medicale in baza unei adeverinte de inlocuire a cardului national de sanatate ce li se va inmana in momentul in care vor depune cererea pentru emiterea cardului national duplicat sau va fi retransmisă pe e-mail.

 

Noi reglementari privind prelungirea termenului de valabilitate a adeverinței înlocuitoare a cardului național duplicat, a distribuției cardului duplicat și a acordării serviciilor:  Ordinul nr. 335/2024 privind modificarea și completarea Ordinului preşedintelui CNAS 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.

 

Cerere retiparire card national de sanatate

Cerere adeverinta pentru refuz card national de sanatate

Declaratie pentru refuz card national de sanatate

Documente justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat

 

CNAS a realizat un spot informativ despre cardul de sanatate