Un cetatean strain care are domiciliul sau resedinta in Romania, pentru a beneficia pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigura facultativ, trebuie sa se asigure la casele de asigurari sociale de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti in caz contrar, daca apeleaza la serviciile furnizorilor de servicii medicale va suporta contravaloarea serviciilor prestate.


Conform prevederilor art. 211 din Legea nr. 95/2006 sunt asigurati, potrivit prezentei legi, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile prezentei legi.


Conform prevederilor art. 214 din Legea nr. 95/2006 "(1) Persoanele asigurate din statele cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii beneficiaza de servicii medicale si alte prestatii acordate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale. 

(2) Asigurarea sociala de sanatate este facultativa pentru urmatoarele categorii de persoane care nu se incadreaza in prevederile alin. (1): 

a) membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania; 

b) cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara, fara a solicita viza de lunga sedere; 

c) cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in tara."


Conform prevederilor art. 2 din Ordinul nr. 221/2005 "(1) Calitatea de asigurat o au toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au domiciliul in Romania sau au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara in Romania in conditiile legii si fac dovada platii contributiei de asigurari sociale de sanatate la fond, denumita in continuare contributie, in conditiile legii si ale prezentelor norme metodologice.

(2) Calitatea de asigurat inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania, cu decesul sau cu declararea judecatoreasca a mortii asiguratului.

(3) Drepturile de asigurare inceteaza dupa 3 luni de la ultima plata a contributiei.

(4) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ai altor state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii beneficiaza de acoperirea serviciilor medicale acordate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de acordurile, intelegerile, conventiile sau protocoalele incheiate intre Romania si tara respectiva.

(5) Asigurarea sociala de sanatate este facultativa pentru urmatoarele categorii de persoane care nu se incadreaza in prevederile alin. (4):

a) membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania;

b) cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara;

c) cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, care se afla temporar in tara.

(6) Prin sintagma care se afla temporar in tara se intelege vizita, turismul, misiunea, transportul, activitatile sportive, activitatile culturale, stiintifice, umanitare, tratamentul medical de scurta durata sau alte situatii asemanatoare, efectuate de catre cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, precum si de cetatenii straini si apatrizi."


Conform prevederilor art. 18 din Ordinul nr. 221/2005 "(1) Pentru asiguratii prevazuti la art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, contributia lunara se calculeaza prin aplicarea cotei de 13,5% la valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara pentru un pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru, incepand cu luna in care s-a facut solicitarea privind asigurarea sociala de sanatate. 

(2) Cetatenii straini si apatrizii care solicita prelungirea dreptului de sedere temporara in Romania in conditiile legislatiei care reglementeaza regimul strainilor in Romania au obligatia platii unei contributii sub forma unei cote de 6,5%, calculata asupra veniturilor impozabile realizate pe teritoriul Romaniei, conform art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(3) Persoanele mentionate la alin. (2) care nu realizeaza venituri impozabile pe teritoriul Romaniei si care nu fac dovada calitatii de asigurat vor achita o contributie lunara calculata prin aplicarea cotei de 6,5% la valoarea unui salariu de baza minim brut pe tara.