Programele nationale sunt un ansamblu organizat de activitati si servicii, instituite prin lege in scopul prevenirii si tratarii unor boli cu consecinte grave asupra starii de sanatate a populatiei si, in unele cazuri (SIDA, TBC), cu risc epidemiologic crescut. Activitatile profilactice si tratamentul specific acestor boli sunt finantate din Bugetul statului si din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, in limite stabilite anual prin Legea Bugetului de Stat.


Programele nationale sunt proiectate, implementate si coordonate de Ministerul Sanatatii, iar obiectivele lor sunt stabilite de aceeasi institutie impreuna cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania, Camera Federativa a Medicilor, cu reprezentanti ai asociatiilor profesionale stiintifice medicale, ai clinicilor universitare, unitatilor de cercetare, organizatiilor neguvernamentale, sindicatelor, patronatelor, ai ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, precum si cu reprezentanti ai populatiei.


Ministerul Sanatatii si Familiei organizeaza impreuna cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate licitatii la nivel national pentru achizitionarea medicamentelor si materialelor sanitare specifice pentru consumul in spitale si in ambulatoriu, in vederea realizarii programelor de sanatate, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare privind achizitiile publice, inclusiv a celor referitoare la aplicarea procedurii de licitatie electronica.


Casa Nationala de Asigurari de Sanatate este autorizata sa incheie si sa deruleze contracte de achizitii publice pentru medicamentele si materialele specifice necesare realizarii programelor de sanatate ale caror cheltuieli se cuprind in bugetul acesteia.


La nivel national se deruleaza 4 programe de sanatate, dupa cum urmeaza:

1. Program comunitar de sanatate publica;

2. Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile;

3. Program de sanatate a copilului si familiei;

4. Program de administratie sanitara si politici de sanatate.

Programele 3 si 4 au finantare exclusiv de la bugetul de stat prin Ministerul Sanatatii.

Programele 1 si 2 sunt structurate in subprograme. Pentru unele subprograme exista finantare atat de la bugetul de stat cat si din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.


Cine poate beneficia de programele naționale de sănătate?

Beneficiarii subprogramelor nationale de sanatate sunt:


Cum poate beneficia un bolnav de programe naționale?

Pentru persoanele asigurate cel mai important este sa efectueze controlul periodic anual, in scopul depistarii precoce a bolilor cronice. In cazul suspectarii existentei unei afectiuni cronice, medicul de familie va indruma asiguratul catre un medic specialist. Acesta va confirma sau va infirma suspiciunea si va stabili daca pacientul indeplineste criteriile de includere in subprogram si momentul includerii acestuia in subprogram, cu incadrarea in bugetul aprobat. Pentru unele programe exista si lista de asteptare.


Persoanele neasigurate pot beneficia de asemenea gratuit de programele nationale de sanatate din momentul diagnosticarii unei boli cuprinse in aceste programe.


Neasiguratii care suspecteaza ca au o asemenea boala trebuie insa sa se prezinte la un medic specialist, care va confirma sau infirma suspiciunea.


Care este bugetul din FNUASS alocat finanțării programelor în anul 2005?

1.Program comunitar de sanatate publica: 1.163,5 miliarde lei ROL;

2.Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile: 6.838,1miliarde lei ROL.


Total buget programe nationale: 8.001,6 miliarde lei ROL.


Sumele alocate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru finantarea subprogramelor de sanatate se utilizeaza pentru asigurarea in spital si in ambulatoriu a unor medicamente si materiale sanitare specifice unor boli cu consecinte grave asupra starii de sanatate a populatiei.


Care sunt programele și subprogramele finanțate din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005?

1. Program comunitar de sanatate publica

Subprograme:

1.2 Supravegherea si controlul infectiilor HIV/SIDA

1.3 Supravegherea si controlul tuberculozei


2. Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile

Subprograme:

2.1 Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare

2.2 Preventie si control in patologia oncologica

2.3 Preventie si diagnostic precoce in alte boli neurologice

2.4 Preventie si control in diabet si alte boli de nutritie

2.6 Preventie in patologia nefrologica si dializa

2.7 Preventie si control a hemofiliei si talasemie

2.8 Preventie in patologia endocrina

2.9 Preventie in traumatologie si in ortopedie

2.12 Transplant de organe si tesuturi


Subprogramele 1.1, 2.5, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, sunt finantate de la Bugetul de Stat si sunt derulate de catre Ministerul Sanatatii.


Care sunt bolile cuprinse în programe naționale de sănătate?

Afectiunile cuprinse in subprogramele de sanatate sunt:


In plus, prin programele nationale se mai finanteaza si efectuarea testelor specifice necesare in scopul realizarii transplanturilor de organe.


Care sunt unitățile sanitare prin care se derulează subprogramele de sănătate?

Unitatile sanitare prin care se deruleaza subprogramele de sanatate sunt nominalizate de ministerele in subordinea carora functioneaza fiind necesar sa aiba sectii si compartimente de profil.


In situatia in care bolnavul este diagnosticat cu una din afectiunile cuprinse in subprogramele de sanatate intr-o unitate sanitara care nu are sectie sau compartiment de profil dar bolnavul indeplineste criteriile de includere in subprogram, acesta poate beneficia de medicamente si/sau materiale sanitare specifice in una din unitatile sanitare prin care se deruleaza subprogramul national.


Medicamentele ce se acorda in ambulatoriu in cadrul subprogramelor de sanatate se acorda prin farmaciile unitatilor sanitare prin care acestea se deruleaza.


Care este legislația de reglementare a programelor naționale de sănătate?

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate cu completarile si modificarile ulterioare.


Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004.


Hotararea Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005.


Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 55/42/2005 pentru aprobarea derularii programelor si subprogramelor de sanatate finantate din Fondul national unic de asigurari de sanatate in anul 2005 cu completarile si modificarile ulterioare.


Alte informatii despre programele nationale de asigurari de sanatate