ORGANIZARE ADMINISTRATIVA

SEF SERVICIU/BIROU/COORDONATOR COMPARTIMENT

SEF SERVICIU/BIROU/COORDONATOR COMPARTIMENT

DIRECTOR GENERAL

Stefan Mihaela Luci Stefan 

Secretariat

Mihai Marinela Carmen

Serviciul Control

Ionescu Liliana

Compartiment Relatii Publice si Purtator de Cuvant

Dinulescu Georgeta

Birou Juridic Contencios Administrativ

Gaiducovici Silviu

Birou Tehnologia Informatiei

Gheorghe Daniela

Compartiment Resurse Umane Salarizare evaluare Personal

Oprea Anisoara Vasilica

DIRECTIA ECONOMICA

Director executiv: Subtirelu Georgeta Simona

Serviciul Buget Financiar Contabilitate

Tecuci Mioara Mariana

Serviciul Evidenta Asigurati, Carduri si Concedii Medicale

Oprea Victoria Daniela

Birou Logistica si Patrimoniu

Dadulescu Mihaela Anca

Compartiment Achizitii Publice

Dadulescu Mihaela Anca

DIRECTIA RELATII CONTRACTUALE

Director executiv: Corici Mariana

Serviciul Evaluare- Contractare  Servicii  Medicale, Medicamente si Dispozitive Medicale,  Analiza Cereri si  Eliberare Decizii Ingrijiri la Domiciliu si Dispozitive Medicale

Gherghel Lacramioara

Serviciul Decontare Servicii  Medicale, Medicamente si Dispozitive Medicale

Popescu Petrica Cristian

Biroul Acorduri, Regulamente europene, Formulare europene

Trașcă Marin

DIRECTIA MEDIC SEF

Medic Șef - Cojocaru Mariana

Serviciul Medical

 

Compartiment Programe de Sanatate

 

Compartiment Comisii terapeutice si clawback: