ORGANIZARE ADMINISTRATIVA

SEF SERVICIU/BIROU/COORDONATOR COMPARTIMENT

SEF SERVICIU/BIROU/COORDONATOR COMPARTIMENT

DIRECTOR GENERAL

Popescu Petrica Cristian

Secretariat

Mihai Marinela Carmen

Serviciul Control

Ionescu Liliana

Compartiment Relatii Publice si Purtator de Cuvant

 

Birou Juridic Contencios Administrativ

Gaiducovici Silviu Gabriel

Birou Tehnologia Informatiei

Gheorghe Daniela

Compartiment Resurse Umane Salarizare evaluare Personal

Oprea Anisoara Vasilica

DIRECTIA ECONOMICA

Director executiv: Subtirelu Georgeta Simona

Serviciul Buget Financiar Contabilitate

Tecuci Mioara Mariana

Serviciul Evidenta Asigurati, Carduri si Concedii Medicale

Oprea Victoria Daniela

Birou Logistica si Patrimoniu

Oprescu Gabriel

Compartiment Achizitii Publice

Dadulescu Mihaela Anca

DIRECTIA RELATII CONTRACTUALE

Director executiv: Corici Mariana

Serviciul Evaluare- Contractare  Servicii  Medicale, Medicamente si Dispozitive Medicale,  Analiza Cereri si  Eliberare Decizii Ingrijiri la Domiciliu si Dispozitive Medicale

Gherghel Lacramioara

Serviciul Decontare Servicii  Medicale, Medicamente si Dispozitive Medicale

Stancu Adriana

Biroul Acorduri, Regulamente europene, Formulare europene

Prodana Traian Liviu

DIRECTIA MEDIC SEF

Director executiv-adjunct Cojocaru Mariana

Serviciul Medical

 

Compartiment Programe de Sanatate

 

Compartiment Comisii terapeutice si clawback: