Pe site-ul CNAS: https://cnas.ro, în secțiunea "informatii pentru furnizori - protocoale terapeutice"  au fost postate toate protocoalele valabile aprobate prin Ordinul MS/CNAS, actualizate la zi.

 

Ordin MS/CNAS nr 3241/800/2023 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale.

 

Ordin MS/CNAS nr 1837/447/2023 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale.

 

ORDIN MS/CNAS nr. 689/157/2023 pentru modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 la ORDINUL MS/CNAS nr. 564/499/2021

 

OR Extras protocol/acte aditionale privind sustinerea medicamentelor din PNS oncologie aug 2016

OR Extras protocol/acte aditionale privind sustinerea medicamentelor din PNS oncologie mai 2016

 

ORDIN   Nr. 1379/1023/2015 din 4 noiembrie 2015 privind modificarea protocoalelor terapeutice

ORDIN   Nr. 275/162/2015 din 10 martie 2015 privind modificarea protocoalelor terapeutice -Anexele 1-28

 

ORDIN   Nr. 1301/500 din 11 iulie 2008 - Partea I pentru aprobarea protocoalelor terapeutice

ORDIN   Nr. 1301/500 din 11 iulie 2008 - Partea a II-a pentru aprobarea protocoalelor terapeutice

 

ORDIN   Nr. 275/162/2015 din 10 martie 2015 privind modificarea protocoalelor terapeutice -Anexele 1-28