In MO al Romaniei partea I nr. 216 si 216 bis din 16.03.2023 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 689/157/2023 privind modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

 

 

Fișiere atașate

Extras -Monitorul Oficial Partea I nr. 216.pdf Monitorul Oficial Partea I nr. 216Bis-ANEXA.pdf