Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, precizează la Art. 233, alin (2) :

(2) Valoarea medicamentelor prevăzute la art. 232 alin. (1), ( n.n.  medicamentele din listă), prescrise pentru tratamentul afecţiunilor persoanelor prevăzute în actele normative de la art. 213 alin. (1) lit. c) şi d), se suportă din fond, la nivelul preţului de referinţă, în condiţiile contractului-cadru.


Ordinul nr. 265/408/2010,  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, în vigoare până la 31.05.2011, Anexa 30, ART. 1, prevede :


(4) Prescripţiile medicale aferente medicamentelor fără contribuţie personală se eliberează în următoarele situaţii: 

c) pentru persoanele prevăzute în legile speciale, care beneficiază de gratuitate suportată din fond, în condiţiile legii, casele de asigurări de sănătate suportă:


Menţionăm că actele normative de la art. 213, alin. 1, lit. c) şi d) sunt : Decretul – Lege nr. 118/1990, Legea 51/1997, Legea 189/2000, Legea 44/1994, Legea 309/2002, Legea 341/2004 şi Legea 519/2002.


In concluzie, persoanele asigurate  beneficiare ale legilor de mai sus,  indiferent de veniturile pe care le realizează,  beneficiază de medicamente în tratamentul ambulatoriu conform prevederilor de mai sus.