In atentia medicilor prescriptori interferon free

Mai 11, 2018 00:00

Prelungirea perioadei de valabilitate a contractelor cost-volum-rezultat ca urmare a OUG nr. 32/2018

Vezi mai mult

Anunt important pentru medicii curanti (prescriptori) din specialitatile gastroenterologie si boli infectioase

Mai 17, 2017 06:10

Invitatie participare la videoconferinta cu tema "Clarificari privind prescrierea tratamentului fara interferon pe aria terapeutica hepatita cronica virala C si ciroza hepatica cu VHC" in data de 18.05.2017, ora 15,30 la sediul CAS Dolj.

Vezi mai mult

Asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru asiguratii unui stat membru al UE/SEE/Confederatiei Elvetiene, titulari de formulare de deschidere de drepturi şi înregistraţi în SIUI

Octombrie 30, 2015 00:00

Asigurarea accesului la servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, în cazul unui asigurat al unui stat membru al UE/SEE/Confederatiei Elvetiene, aflat în evidenţa unei case de asigurări de sănătate , se face in urma accesarii instrumentului electronic pus la dispozitie de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Vezi mai mult