ORDINUL Nr. 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat

 

Documente justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat

Nr.crt. Denumirea formularului
1 Cerere inregistrare/actualizare calitate de asigurat in baza de date
2 Declaratie pe proprie raspundere privind veniturile
3 Model de adeverința de salariat
4 Cerere pentru eliberare adeverinta de asigurat pentru refuz card national de sanatate
5 Declaratie refuz card national de sanatate

 

CAS Dolj primește, la e-mail: info@casdj.ro sau ghișeu, documente justificative pentru dobândirea calității de asigurat, numai în cazul în care persoana nu este încă raportată în sistemul informatic.