Cerere de inregistrare a certificatului digital

Procedura de deblocare/ regenerare a cheii de activare

Factura electronica trebuie sa fie semnata electronic

 

Modalitatea de furnizare a datelor din certificatul digital  către CAS  Dolj

 

În baza Ordinului nr. 974 din 30.11.2010 şi a Ordinului nr. 1047 din 15.12.2010 toţi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale au obligaţia ca începând cu 01.06.2011 să utilizeze  un certificat digital calificat extins, emis de o autoritate de certificare acreditată (Digisign, Certsign, Transpeed, Centrul de Calcul, Alfatrust), în vederea utilizării funcţionalităţilor aplicaţiei desktop SIUI 2.0 sau a altor aplicaţii desktop realizate pe baza specificaţiilor CNAS de interfaţare cu SIUI CJAS prin utilizarea serviciului on-line.

Astfel:

-          Obligaţia CAS Dolj este de a introduce şi valida datele aferente acestor certificate digitale în aplicatia SIUI CJAS centralizat.

-          Obligaţia furnizorilor este de a transmite către CAS Dolj datele aferente acestor certificate digitale şi de  a activa aplicaţia desktop prin completarea seriei de licenţă, serie de licenţă care a fost furnizată de către CAS Dolj.

Nota: Un certficat digital, emis/prelungit unei persoane  poate fi inregistrat pentru mai multi furnizori care sunt in relatie contractuala cu CAS DOLJ

Certificatele care se prelungesc, dupa un an de zile calendaristice, pentru a fi functionale, trebuie inregistrate la CAS Dolj si datele noi sa fie actualizate in token.

Cheia de activare se genereaza pe cod fiscal si nu trebuie modificata la reinnoirea certficatului digital.
  

În acest sens vă comunicăm:


A.  Modalitatea de furnizare de către furnizorii de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive

medicale a datelor din certificatul digital calificat initial în vederea introducerii acestora de  CAS Dolj  în SIUI CJAS.

  1.      Prezentarea la CAS Dolj cu o cerere (disponibilă mai jos) de utilizare a certificatului digital, în dublu exemplar, semnată şi ştampilată. Furnizorul va înregistra cererea la registratura  CAS Dolj, iar cu exemplarul său se va prezenta la biroul/serviciul corespunzător fiecărui tip de contract furnizor, pentru a intra în posesia convenţiei ce conţine cheia de activare a aplicaţiei(numai daca este furnizor nou).

Pentru furnizorii care nu se pot prezenta la CAS Dolj, cererea si Certificatul digital pot fi transmise scanate la următoarele adresa de e-mail info@casdj.ro

2.      Cererea va fi însoţită de o copie după Certificatul digital;

3.      În cererea pentru utilizarea certificatului digital se vor completa câmpurile editabile in principal date de identificare, respectiv datele certificatului digital (număr serial si autoritatea emitentă), identic cu cele înscrise în certificatul digital,  după care se va tipări;

4.      După realizarea cu succes a legăturii serviciului on-line desktop la SIUI CJAS, se vor putea folosi funcţionalităţile aplicaţiei desktop SIUI 2.0 prin utilizarea serviciului on-line.

 

B.  Modalitatea de  activare a aplicaţiei desktop SIUI 2.0 de către furnizorii de servicii medicale,

farmaceutice şi dispozitive  medicale prin completarea seriei de licenţă care a fost furnizată de către CAS Dolj prin conventia tiparita.

Pentru introducerea cheii de activare sau resetarea acesteia în SIUI 2:

-          Se accesează meniul Administrare/Activare;

-          Se bifează Reactivare bază de date curentă apoi se apasă butonul Inainte;

-          Se completează seria de licenţă formată din 4 grupe de caractere, apoi se selectează Casa de asigurări, se verifica prezenta certificatului digital, se verifica adresa serviciului web SIUI/SIPE 

Adresa serviciilor Web SIUI – https://www.siui.ro       ...

C.     Modalitatea de conectare online a aplicaţiei desktop

 

-          Certificatul digital se instalează local pe sistemul de calcul după indicaţiile autorităţii emitente a certificatului digital extins;

-          Conectarea online a desktop-ului se realizează numai în urma înregistrării certificatului digital, la CAS Dolj iar în aplicaţia SIUI CJAS:  introducerea cheii de activare în aplicaţia SIUI 2 de către furnizor a Casei CAS-DJ si afisarea datelor din certificat ;

-          Pentru conectarea on-line a aplicatiei SIUI 2.0  trebuie sa aveti activa conexiunea la Internet si Tokenul cu certificatul digital introdus in USB;

-          Realizarea cu succes a legăturii serviciului online desktop SIUI 2.0 se evidenţiază prin apariţia în bara de stare a semaforului ONLINE în momentul apelării acestuia cu dublu click.