„Prima ediție a Ghidului asiguratului, elaborat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate

 

Ghidul își propune să sintetizeze cele mai relevante informații legate de modul de funcționare al sistemului asigurărilor sociale de sănătate și serviciile acordate în cadrul acestuia.

Informațiile detaliate în acest ghid se referă la reglementările în vigoare începând cu luna iulie 2021*. Serviciile descrise în ghid sunt oferite doar la cabinetele și centrele medicale, laboratoarele de analize, spitalele, farmaciile sau orice alți furnizori de servicii care sunt în contract cu o casă de asigurări de sănătate aflată în subordinea CNAS.

Prima parte a ghidului reprezintă o introducere în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România și oferă informații despre (1) calitatea de asigurat, (2) tipurile de pachete de servicii, (3) drepturile și obligațiile asiguratului și (4) cardul național de sănătate și modalitatea de a intra în posesia sa.

În a doua parte a ghidului sunt detaliate pachetele de servicii pentru persoanele neasigurate și pentru asigurați, pentru fiecare domeniu de asistență în parte, precum și modul prin care pacienții pot beneficia de aceste servicii, cu ce regularitate și pentru ce afecțiuni. A treia parte a ghidului cuprinde trei teme specifice: (1) măsuri pentru pacienții cu COVID-19, (2) cum pot beneficia asigurații de asistență medicală în alte țări și modul de rambursare a cheltuielilor, (3) programele naționale de sănătate curative derulate de CNAS.

Dacă doriți să vizualizați „Ghidul asigurărilor de sănătate” în format interactiv, vă rugăm să accesați următorul link: http://cnas.ro/ghidul-asiguratului/

*Orice eventuale modificări ale reglementărilor pot fi urmărite pe pagina noastră de web sau pe pagina CNAS”

 

A doua ediție a Ghidului asiguratului, lansată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, are ca scop creșterea gradului de cunoaștere a serviciilor oferite în cadrul sistemului de asigurări de sănătate și a modului de funcționare a acestui sistem.

Ghidul cuprinde informaţii despre calitatea de asigurat, pachetele de servicii medicale, modalităţile de accesare a serviciilor pe fiecare domeniu de asistenţă medicală, precum și drepturile şi obligaţiile asiguratului, conform reglementărilor în vigoare la ora actuală. Ghidul se adresează atât persoanelor asigurate, cât şi celor neasigurate, care pot afla care sunt serviciile medicale la care au dreptul şi care este modalitatea de accesare a acestora.

Actuala ediție a Ghidului asiguratului era necesară, la peste doi ani de la apariția primei ediții, în condițiile în care în acest răstimp pachetele de servicii pentru persoanele asigurate și neasigurate s-au lărgit considerabil. Totodată, în redactarea acestei ediții s-a ținut cont de propunerile și recomandările primite de CNAS după parcurgerea ediției precedente a ghidului.

„Informarea corectă, completă și accesibilă a persoanelor asigurate este o condiție fundamentală pentru buna funcționare a oricărui sistem de sănătate. Ghidul asiguratului este un instrument menit să sintetizeze, într-un mod ușor de înțeles, principalele prevederi ale vastei legislații din domeniu, care inevitabil este scrisă într-un limbaj al terminologiei de specialitate, medicală și juridică. Iar a fi asigurat îţi dă drepturi, dar îţi dă şi obligaţii. Dreptul la serviciul medical înseamnă şi obligaţia de a avea grijă de propria sănătate nu doar când te simți bolnav, de a trece pe la medicul tău de familie în scop preventiv ” – afirmă Valeria Herdea, preşedintele CNAS.

Totodată, lansarea noii ediții a Ghidului asiguratului este primul pas al unei campanii de informare publică despre drepturile și obligațiile asiguraților, ce se va desfășura pe parcursul următoarelor luni.

A doua ediție a Ghidului asiguratului este postată pe site-ul CNAS, www.cnas.ro, pe paginile de Internet ale caselor de asigurări de sănătate din teritoriu, și promovată pe pagina de Facebook a instituţiei. Linkul direct către ghid este: https://cnas.ro/ghidul-asiguratului/ .