In data de 27.03.2020 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 253 din 27.03.2020, Ordinul nr. 502/417/2020 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.