PROCEDURA DE LUCRU

privind evaluarea rezultatului medical, fluxul informațiilor CNAS - CAS - furnizori de medicamente și decontarea valorii consumului de medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum rezultat aferente pacienților pentru care a fost înregistrat rezultat medical, astfel cum acesta a fost definit prin contractul cost volum rezultat nr. P/5791/28.07.2022 (VOSEVI)

secțiune - Medic curant - Furnizor unde își desfășoară activitatea