Referitor:   

 medicamentele   Jevtana   (DCI   Cabazitaxelum),   Cyramza   (DCI   Ramucirumabum), Onpattro  (DCI Patisiranum)

 

Avand in vedere faptul ca:

 

 

 

 

va aducem la cunostinta faptul ca, incepand cu data mai sus mentionata, prescrierea, eliberarea si decontarea din bugetul FNUASS a medicamentelor:

 

 

 

Stocurile aferente medicamentelor Jevtana (DCI Cabazitaxelum) si Cyrarnza (DCI Ramucirumabum) ramase la data de 31.03.2022 pe ,,PNS3 - Programul national de oncologie ­ medicamente cost volum vor fi transferate incepand cu data de 01.04.2022 in cadrul ,,PNS3 - Programul national de oncologie".

 

Stocurile aferente medicamentului Onpattro (DCI Patisiranum) ramase la data de 31.03.2022 pe ,,PNS6, subprogramul P6.27 - Boli rare - rnedicamente incluse conditionat" vor fi transferate incepand cu data de 01.04.2022 in cadrul ,,PNS6, subprogramul P6.5.3 - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu amiloidoza cu transtiretina".