A fost actualizată secțiunea Informații pentru furnizori – Informații utile – Informații utilizare medicamente cu privire la acordarea medicamentului DCI COMBINAȚII SACUBITRIL+VALSARTAN (ENTRESTO), pentru indicația tratamentul insuficienței cardiace simptomatice cronice, cu fracție de ejecție redusă, la pacienții adulți care vizează pacienți simptomatici, cu fracție de ejecție ≤ 40%, cu NT-pro-BNP crescut, în ciuda tratamentului optimal cu inhibitori ai enzimei de conversie sau sartani, beta-blocante și antialdosteronice.

Accesati linkul