Procedura de obtinere a datelor de autentificare pentru raportare online, pentru specialitatile: farmacii, paraclince, recuperare, medicina dentara:

- transmiteţi declaraţia angajament completată, în format .doc la adresa raportare_online@cjasis.ro şi tipărită, semnată de reprezentantul legal şi parafată, la persoana de contact desemnată pentru contractare.

Datele de autentificare vor fi transmise prin e-mail la adresa de mail specificată în declaraţie.