Comunicat - Informații privind modificarea procedurii de evaluare a furnizorilor

Dosarele de evaluare se depun  la CAS Iasi in urmatoarele situatii:
- Expirarea valabilitatii dovezii de evaluare pentru furnizorii aflati in contract;
- Incheierea unui contract nou.

 

 

Formularele corespunzatoare evaluarii:

- opis documentatie evaluare furnizori

- cerere tip de evaluare - Anexa 1 - modificata

- taxa de evaluare - Anexa 2

- declaratie pe propria raspundere - Anexa 3

- tabel personal - Anexa 5

- tabel aparatura - Anexa 6

- Ingrijiri la Domiciliu -  Aparatura minima

-model de tabel aparatură pentru medicină dentară

componenta comisiei de evaluare incepand cu 10.07.2018

COMPONENȚA COMISIEI DE EVALUARE ÎNCEPÂND CU DATA DE 10.07.2020

- chestionar de autoevaluare pentru:

1. cabinete medicale

2. medicina dentara

3. imagistica

4. laborator

5. dispozitive medicale

6. ingrijiri la domiciliu

7. farmacii

8. spitale