Comunicat - Informații privind modificarea procedurii de evaluare a furnizorilor

Dosarele de evaluare se depun  la CAS Iasi in urmatoarele situatii:
- Expirarea valabilitatii dovezii de evaluare pentru furnizorii aflati in contract;
- Incheierea unui contract nou.

 

 

Formularele corespunzatoare evaluarii:

- opis documentatie evaluare furnizori

- cerere tip de evaluare - Anexa 1 - modificata

- taxa de evaluare - Anexa 2

- declaratie pe propria raspundere - Anexa 3

- tabel personal - Anexa 5

- tabel aparatura - Anexa 6

- Ingrijiri la Domiciliu -  Aparatura minima

-model de tabel aparatură pentru medicină dentară

componenta comisiei de evaluare incepand cu 10.07.2018

COMPONENȚA COMISIEI DE EVALUARE ÎNCEPÂND CU DATA DE 10.07.2020

COMPONENȚA COMISIEI DE EVALUARE ÎNCEPÂND CU DATA DE 22.12.2021

- chestionar de autoevaluare pentru:

1. cabinete medicale

2. medicina dentara

3. imagistica

4. laborator

5. dispozitive medicale

6. ingrijiri la domiciliu

7. farmacii

8. spitale