- cerere eliberare adeverinta refuz card
- cerere eliberare duplicat card national de sănătate
- declaratie imputernicit