LEGEA 544 - Solicitări

Pentru a solicita Casei Județene de Asigurări de Sănătate informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public, vă rugăm să vă adresați Serviciului Relații cu Asigurații, Presă şi Purtător de Cuvânt

Persoane Desemnate

D-na consilier superior Monalisa Artenie

Coordonate de contact

Telefon: 0800-800-983

Email solicitări:  relpub@cjasis.ro

 

Modalități de contestare

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Modele de reclamații administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Model cerere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model reclamație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Lista documentelor interes public   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Lista documentelor gestionate   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Ordinul CNAS nr.1387/16.10.2020

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

STRATEGIA DE COMUNICARE

Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2023