Raport anual 2018 privind aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Raport anual 2023 privind aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Transparenta decizională