Asiguratii pot solicita emiterea unui card european duplicat  la casa de asigurari de sanatate la care sunt luati in evidenta, unde vor depune o cerere si vor plati contravaloarea noului card si a cheltuielilor de distribuire prin servicii postale, in valoare de 9,77 lei. Plata se poate efectua direct la casieria CAS Iași sau prin transfer bancar în contul CAS Iasi (COD FISCAL 4540178) RO27TREZ4065005XXX000446 deschis la Trezoreria Mun. Iasi.

Pana  la primirea noului card, in cazuri de urgenta, asiguratii pot solicita certificatul de inlocuire provizoriu.

Perioada de valabilitate nu va putea depaşi perioada de valabilitate a cardului initial.

 

   Cardul european duplicat poate fi solicitat intr-una din urmatoarele situatii:

    a) în cazul pierderii, furtului sau deteriorarii cardului european emis initial;

    b) în cazul modificarii datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului european emis initial;

    c) alte situatii justificate.

 

Ordin CNAS nr. 1151/2019  - Procedura de emitere a cardului european duplicat