PERSOANELE CARE AU EXERCITAT FUNCŢIA DE PREŞEDINTE – DIRECTOR GENERAL

AL CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IAŞI

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

Perioada

1

Adrian BUTUCĂ

Preşedinte Director General

20.03.1999 – 15.05.2000

29.01.2001 – 01.03.2001

2

Mircea URSU

Preşedinte Director General – cu delegaţie

15.05.2000 – 29.01.2001

3

Vasile CEPOI

Preşedinte Director General

01.03.2001 – 09.07.2003

01.03.2004 – 31.07.2005

4

Florin LUNGULEAC

Preşedinte Director General – cu delegaţie

10.07.2003 – 01.03.2004

5

Iulian ŞERBAN

Preşedinte Director General

01.08.2005 – 20.02.2008

06.04.2009 – 14.12.2009

12.01.2010 – 20.07.2012

6

Cristian LĂPUŞNEANU

Preşedinte Director General – cu delegaţie

20.02.2008 – 02.03.2009

20.07.2012 – 25.09.2012

7

Radu Gheorghe ŢIBICHI

Preşedinte Director General – cu delegaţie

02.03.2009 – 06.04.2009

14.12.2009 – 12.01.2010

8

Robert DÂNCĂ

Preşedinte Director General – cu delegaţie

25.09.2012 - 21.05.2017

9

Radu Gheorghe ŢIBICHI

Director General

22.05.2017 - prezent