Nr. crt. Denumirea formularului Download document
1. Cerere pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale  Formular A4_cerere_recuperare.doc
2. Centralizator certificate medicale A18_centralizator_certificate.PDF
3. Adeverință salariat adeverinta salariat.pdf
4. Adeverinta pentru eliberarea de concedii medicale Adeverință zile concediu medical ultimele 12 luni