Fișiere atașate

Biroul Juridic, Contencios administrativ, Resurse umane, Salarizare şi Evaluare personal.pdf Biroul Tehnologia Informaţiei.pdf Compartimentul Achiziţii Publice.pdf Compartimentul Acorduri Regulamente europene, Formulare europene.pdf Compartimentul Analiza cereri şi eliberare decizii îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale.pdf Compartimentul Comisii terapeutice si clawback.pdf Compartimentul Logistică şi Patrimoniu.pdf Compartimentul Programe nationale de sănătate.pdf Compartimentul Relatii publice, purtător de cuvânt.pdf Serviciul buget, financiar, contabilitate.pdf Serviciul Control.pdf Serviciul Decontare Servicii Medicale.pdf Serviciul Evaluare – Contractare.pdf Serviciul Evidenţă Asiguraţi, Carduri şi Concedii Medicale.pdf Serviciul Medical.pdf