DIRECTOR GENERAL

Radu Gheorghe ŢIBICHI

CV

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA ECONOMICĂ

Cristian LĂPUŞNEANU

CV

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA RELAŢII CONTRACTUALE

Sabina BUTNARU (exercitare temporară)

CV

MEDIC ŞEF

CEZARA CHISCA (exercitare temporara)

 

 

Principalele atribuţii ale directorului general sunt :
  • aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare;
  • organizează şi coordonează activitatea de control al execuţiei contractelor de furnizare de servicii medicale;
  • organizează şi coordonează activitatea de urmărire şi control al colectării contribuţiilor la fond;
  • propune programe de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv executarea silită, potrivit legii;
  • stabileşte modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cadru;
  • organizează împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguraţilor şi propune măsuri în caz de nerespectare a acestora;
  • supraveghează şi controlează organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel teritorial şi prezintă anual rapoarte, pe care le dă publicităţii;
  • numeşte, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul casei de asigurări.