Asigurații care au pierdut sau deteriorat cardul de sănătate  vor solicita eliberarea unui card duplicat  la casele de asigurări, unde vor depune o cerere și vor plăti contravaloarea cheltuielilor de producere a noului card în valoare de 13,69 leiPlata se poate efectua direct la casieria CAS Iași sau prin transfer bancar în contul CAS Iași (cod fiscal 4540178) RO27TREZ4065005XXX000446 deschis la Trezoreria Mun. Iași.  Cardul duplicat se va ridica de la sediul CAS Iași (cam 4) conform programului de lucru cu publicul al instituției.

Asigurații se pot informa aici pentru a verifica starea cardului duplicat (dacă asiguratul poate ridica de la sediul CAS Iași cardul duplicat).

Reamintim faptul că pâna la primirea noului card, asiguratii vor avea acces la servicii medicale în baza unei adeverințe de înlocuire a cardului de sănătate cu valabilitate de 60 de zile ce li se va înmâna în momentul în care vor depune cererea pentru emiterea cardului duplicat.

În situația în care în perioada de valabilitate a adeverinței de înlocuire a cardului național de sănătate, asiguratul nu a intrat în posesia cardului național duplicat, obligația acestuia este să se adreseze și să solicite CAS Iași eliberarea unei noi adeverințe de înlocuire a cardului național.

 

Asiguratii care, din motive personale sau religioase, refuza utilizarea cardului national de sanatate, vor depune o cerere in scris la casa de asigurari in care vor mentiona motivele refuzului si vor restitui cardul de sanatate, in cazul in care l-au primit.  Accesul la servicii medicale se va realiza in baza unei adeverinte de inlocuire a cardului cu termen de valabilitate 3 luni. Adeverinta nu trebuie sa ramana la furnizorul de servicii medicale, ea va fi prezentata ori de cate ori asiguratul solicita un serviciu.

 

Pentru asiguratii care implinesc varsta de 18 ani si/sau dobandesc calitatea de asigurat, comanda de tiparire si distribuire a cardului national se genereaza automat de catre CNAS. Nu este necesara solicitarea in scris a  asiguratului pentru eliberarea cardului. Cardul va fi comunicat prin intermediul CN Posta Romana, la domiciliul inscris in cartea de identitate.

 

Ordinul Presedintelui CNAS nr 98 din 27 02 2015

Ordinul Presedintelui CNAS nr 513 din 02 08 2022